Poruchy chování dětí školního věku

MUDr. Marie Ošťádalová s.r.o.

Autor: MUDr. Marie Ošťádalová s.r.o.

Provoz psychiatrické ordinace pro dospělé, Holešov a Bystřice   MUDr. Marie Ošťádalová poskytuje diagnostickou a léčebnou péči v oboru psychiatrie.…

Více o autorovi

Děti školního věku jsou většinou zatím emocionálně nevyrovnaní a jakýkoliv slovní nebo fyzický útok na jejich osobu berou velmi vážně, obzvláště v případě je-li to dlouhodobé. Takové zážitky mohou být pro život dítěte dost zásadní, neboť ovlivňují jejich důvěru k ostatním lidem, začnou podceňovat své vlastní schopnosti, což vede ke snížení jejich sebevědomí. Důvodem může být školní prostředí, internet, televize apod. Problémy jsou o to vážnější, že některé návyky chování si pak děti přenáší i do dospělosti. Rozumová složka dítěte se rozvíjí ve škole mnoha učebními předměty, dítě si rozšiřuje okruh svých vědomostí, seznamuje se s novými pojmy a jeho úspěch závisí na předpokladech a připravenosti, pokud tomu tak není, může být duševní vývoj dítěte z mnoha důvodů narušený.Rizikovým faktorem problémového chování může být i rodina, ta jej nevíce ovlivňuje v předškolním a školním věku. Jestliže na dítě rodina nevhodně působí, pak může zapříčinit ve výchově dítěte mnohé problémy a zase naopak může mnoha problémům zabránit. Poruchy chování mají v různém věkovém období rozlišnou frekvenci. Kromě negativního vlivu rodin jde o poruchy biologické, kdy se jedná o genetické dispozice a poruchy psychické, kdy dítě má sklony k neadaptivnímu chování, přepadá ho stres a frustrace.Nejčastější formu poruchy je lhaní, což se například projevuje v situacích, kdy dítě zná plnou pravdu, ale zamlčuje ji, zkresluje nebo převrací. Nebo nezná pravdu a pak si vymýšlí záměrně podrobnosti a vypovídá tak, jako by pravdu znalo. Jinou poruchou je záškoláctví a útěky, obojí je třeba chápat jako únikové jednání. Děti většinou utíkají z prostředí, které jim nevyhovuje nebo je přímo ohrožuje. Většinou se jedná o neuspokojivé rodinné prostředí, šikanu ve škole, problémy ve vztazích s vrstevníky apod. Pak se může jednat o impulzivní útěk, který dítě provedlo na základě zkratového jednání a po vysvětlení to již neopakuje, ale mohou to být i útěky chronické, kdy dítě útěk naplánuje, má jej připravený a znovu jej opakuje.Velmi nebezpečná je šikana, která úzce souvisí s agresivitou a velmi často se ve školách objevuje. Jedná se o chování jednoho nebo více žáků s úmyslem spolužáka nebo spolužáky týrat, ponižovat nebo zastrašovat. Proto je třeba s dětmi, které šikanu prožívají, hovořit a to nejen v rodinném prostředí, někdy je třeba vyhledat pomoc v psychiatrické ordinaci. Také někdy stačí dětem dát vhodnou četbu, kde se mohou nenásilnou formou dozvědět jak se v dané situaci zachovat, kde vyhledat pomoc a jak se účinně bránit.