Posudková činnost praktického lékaře

MUDr. Marie Stivarová

Autor: MUDr. Marie Stivarová

Ordinace praktické lékařky pro dospělé, Frýdek - Místek Závodní lékař   MUDr. Marie Stivarová zajišťuje diagnostickou, léčebnou a preventivní péči …

Více o autorovi

Kromě poskytované lékařské péče provádí praktický lékař řadu administrativních úkolů. Na doporučení specialistů vyplňuje návrhy na lázeňskou léčbu, žádosti na umístění do ústavů sociální péče, do léčeben pro dlouhodobě nemocné, do domů s pečovatelskou službou a další.

Důležitou roli hraje i spolupráce s příslušnou Správou sociálního pojištění v oblasti přiznávání invalidních důchodů I.II a III. stupně a s Úřadem práce zase lékař úzce spolupracuje při potvrzování žádostí a zpracování zdravotních pokladů pro jednotlivé posudkové komise, jedná se například o příspěvek na péči, který je určen pro osoby se sníženou schopností soběstačnosti a sebepéče. Dále je to příspěvek na mobilitu pro zdravotně postižené občany.Při přípravě podkladů se ošetřující praktický lékař zaměřuje nejen na zdravotní stav žadatele, ale také na jeho sociální stránku, materiální zabezpečení, kvalitu bydlení, nebo zda senior či zdravotně znevýhodněná osoba žije s někým v domácnosti či osamoceně.U pracujících osob, v případě nepříznivého zdravotní stavu, lékař vypisuje pracovní neschopnost nebo doporučení k hospitalizaci. Po odeznění nemoci, kdy pacient je schopen se vrátit do pracovního procesu, vystavuje ukončení pracovní neschopnosti.V rámci poskytování komplexních lékařských služeb v oblasti praktického lékařství vystavuje lékař na žádost pacienta potvrzení o zdravotní způsobilosti pro získání řidičského, zbrojního a zdravotního průkazu.