Posudková péče

MUDr. Mária Makhoul

Autor: MUDr. Mária Makhoul

Ordinace praktického lékaře pro dospělé, Hlučín   MUDr. Mária Makhoul v rámci všeobecného lékařství pro dospělé poskytuje diagnostickou a léčebnou…

Více o autorovi

Posudková péče pacientů je prováděna podle požadavků jak pacientů, tak státních institucí, jako je příslušná Oblastní sociální správa nebo Úřad práce.Neoddělitelnou součástí práce praktického lékaře je posudková činnost, kdy vedle stanovení diagnózy je nutné posoudit i schopnost k práci, kterou pacient vykonává, důvodem pak je vystavení pracovní neschopnosti nebo návrh na hospitalizaci.Posuzování zdravotního stavu je nezbytným předpokladem i v oblasti sociálního zabezpečení a v mnoha jiných oblastech jako je získávání zbrojního průkazu, řidičského oprávnění, potvrzení pro studium nebo k aktivní sportovní činnosti.V oblasti sociálního zabezpečení praktický lékař podává informace o zdravotním stavu svého pacienta, který bude žádat o invaliditu nebo změnu stupně invalidity, k čemuž ho vede dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav.Pro Úřad práce je třeba zhodnotit zdravotní stav pacienta, který žádá příspěvek na mobilitu a vydání průkazky pro osoby se zdravotním tělesným postižením nebo s těžkým sluchovým či zrakovým postižením a potvrzení na zvláštní zdravotnickou pomůcku.Někteří pacienti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, potřebují ke zvládání základních životních potřeb pomoc druhé osoby. Praktický lékař vyhotoví zdravotní posudek a podle stupně postižení je pacientovi Úřadem práce přiznán příspěvek na péči.Ošetřující lékař poskytuje nezbytné lékařské podklady pro přiznání invalidního důchodu a různých dávek, jejichž pobírání je podmíněno nepříznivým zdravotním stavem, ale nerozhoduje o jejich přiznání, k tomu jsou kompetentní pouze osoby příslušných státních institucí, kde se daná věc na základě předložené zdravotní zprávy posuzuje.