Povinné a dobrovolné očkování dospělých osob

MUDr. Antonín Novák s.r.o

Autor: MUDr. Antonín Novák s.r.o

Praktický lékař pro dospělé, Krnov Závodní lékař www.praktickylekar-krnov.cz   MUDr. Antonín Novák poskytuje: preventivní prohlídky návštěvní služba…

Více o autorovi

Všechny dospělé osoby s trvalým pobytem na našem území mají povinnost se podrobit stanovenému druhu očkování. Zvláštní očkování musí podstoupit vybrané skupiny osob v souvislosti s výkonem jejich pracovní činnosti, kde je vyšší riziko vzniku infekčního onemocnění. Povinné očkování dospělých je zdarma, je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Pokud má dospělá osoba zájem být oočkována vakcínou, která je v ČR registrována, musí její cenu uhradit z vlastních prostředků. Stejně tak očkování před cestou do zahraničí si každý pacient hradí sám, jen na vybraná očkování přispívají některé zdravotní pojišťovny. U osob, které cestují do zahraničí, se očkování řídí mezinárodními pravidly a to podle zemí, kde se mohou určitá infekční onemocnění nacházet. Riziko onemocnění totiž hrozí nejen cestujícím, ale také zavlečení infekčního onemocnění při jejich návratu do ČR. Infekční onemocnění z exotických zemí se u nás běžně nevyskytují a v případě jejich výskytu je pak složitější nejen diagnostika, ale i následná léčba.

Pravidelné očkování v dospělostiOčkování proti tetanuV dospělosti se provádí pouze přeočkování a to každých 10-15 let. Delší interval se volí zejména u zdravé mladší generace. Dospělé osoby, které předepsaný interval nedodržely, nebo nebyly dříve řádně očkovány, se provede základní očkování třemi dávkami tak, že druhá dávka se aplikuje šest týdnů po první dávce a třetí dávka za šest měsíců po druhé dávce.Dobrovolné očkování v dospělostiKlíšťová encefalitida - rozšíření tohoto onemocnění je v nynější době mnohem větší, než jak tomu bylo v minulosti. Proto jsou lidé mnohem ochotnější dát se proti klíšťové encefalitidě očkovat, aby je toto onemocnění nezasáhlo.Očkování proti chřipceChřipka jako virové infekční onemocnění je vysoce nakažlivá a postihuje všechny věkové skupiny. Vyskytuje se nejčastěji v zimních a časných jarních měsících. U většiny dospělých se protilátky vytvoří za dva týdny po očkování. Protichřipková vakcinace představuje dnes velmi účinnou formu prevence, ochrání zejména rizikové skupiny pacientů, ale i zdravé osoby, u kterých onemocnění chřipkou může způsobit značné ekonomické ztráty způsobené pracovní neschopností.