Povinné a nadstandardní očkování dětí a dorostu

PEDIAGASTRO s.r.o. - MUDr. Jarmila Vospělová

Autor: PEDIAGASTRO s.r.o. - MUDr. Jarmila Vospělová

Ordinace praktické lékařky pro děti a dorost, Ostrava www.detsky-lekar-ostrava.cz www.ostrava-detsky-lekar.cz www.pediagastro.cz Dětská…

Více o autorovi

Povinné očkování

Před každým očkováním i mezi jednotlivými dávkami musí být dítě zdravé a musí být dodrženy předepsané časové odstupy. Pokud dítě před plánovaným očkováním onemocní, dětská lékařka připraví nový očkovací plán přesně podle zdravotního stavu nemocného dítěte, neboť s každým onemocněním se mění časové odstupy a posloupnost dalšího očkování. V rámci povinného očkování proti infekčním nemocem jsou dětem podávány kombinované očkovací látky proti čtyřem nemocem a to záškrtu, tetanu, dávivému kašli a invazivním hemofilovým nákazám. Očkování probíhá ve čtyřech dávkách. Dále jsou děti očkovány třemi dávkami proti žloutence typu B a v prvních dvou letech věku se podávají celkem čtyři dávky proti obrně. Od 15 měsíce se očkuje proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím a to ve dvou dávkách.

Nadstandardní očkování

Nadstandardní čili nepovinné očkování se provádí na vyžádání rodičů. Díky hrazenému očkování proti hepatitidě typu B stále častěji rodiče využívají doočkování pouze proti žloutence typu A a to většinou v souvislosti s vycestování do zahraničí. Zájem rodičů je i oočkovat své dítě proti klíšťové encefalitidě, očkování proti rotavirům, které jsou častou příčinou dětských infekčních průjmů u malých dětí, nejčastěji totiž onemocní děti do dvou let. Děti mohou být očkováni i proti chřipce. Určitě by rodiče neměli sdílet názor, že když je očkování nepovinné, je nepotřebné. Nepovinné dětské vakcíny mají pro děti určité výhody a to, že jsou dostatečně chráněny proti nebezpečným nákazám. Součástí očkování tedy je i zvážení pro a proti ve vztahu k chronickým onemocněním, s průběhem infekčních nemocí apod. V zájmu pediatrů je, aby dítě bylo zdravé a mohlo dobře prospívat, nemenší zásluhu na tom musí mít i jeho rodiče.