Přehled vzdělání MUDr. Martina Kovářová

MUDr. Martina Kovářová

Autor: MUDr. Martina Kovářová

Neurologie Most   Neurologie Elektromyografie (EMG) Evokované potenciály (EP) Elektroencefalografie (EEG) Akupunktura Manuální medicína Homeopatie  …

Více o autorovi

MUDr. Martina Kovářová

 

Přehled dosaženého vzdělání

ZŠ s rozšířeným vyučováním jazyků Litvínov ukončena r. 1982

1982-1986 Gymnasium Most

1986-1992 Lékařská fakulta Universita Karlova Plzeň obor všeobecné lékařství

I. atestace v oboru neurologie 1997

II. atestace v oboru neurologie 2004

Z absolvovaných odborných kursů uvedeny jen kursy ukončené zkouškou či certifikátem :

 

Kurs elektromyografie (EMG) VFTN Praha Krč

školitel MUDr. Ridzoň Petr, doc. Keller Otakar 21. 1. -25. 3. 2002

Kurs evokovaných potenciálů (EP) VFTN Praha  Krč

školitel MUDr. Hapl Pavel X/2006

Kurs manuální medicíny Katedra RHB Ruská Praha

školitel MUDr. Jan Vacek, refreshment doc. Rychlíková ukončen V/2009

Kurs neurointenzivní péče (JIP) Nemocnice Na Homolce

školitel prim. Kalina Miroslav XII/2001

Kurs homeopatie rakouská škola Kroměříž

200 výukových hodin ukončen 1996

Kurs akupunktury Kabinet akupunktury IPVZ Praha

školitelka prof. Barešová Milada 200 výukových hodin ukončen IV/2010

Kurs klinické elektroencefalografie (EEG)  VFTN Praha Krč

školitelka MUDr. Vyskočilová Dana IV/2011

Funkční odbornost pro EMG X/2014 

předseda komise prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc. - Brno

Funkční odbornost pro EEG VI/2015

předseda komise as.MUDr.Dana Vyskočilová - Praha

Univerzita medicínského práva  JUDr.Mach 2017/2018 ukončena  22.6.2017 27 kreditů