Preventivní a léčebná péče pro děti a dorost

MUDr. Alexandra Vidnerová

Autor: MUDr. Alexandra Vidnerová

Ordinace praktické lékařky pro děti a dorost, Praha 4 - Záběhlice www.detskylekar-sporilov.cz   MUDr. Alexandra Vidnerová poskytuje komplexní…

Více o autorovi

Ordinace praktického lékaře zajišťuje preventivní a léčebnou péči pro děti od narození až do jejich plnoletosti. V 19 letech jsou pacienti předáváni do péče praktického lékaře pro dospělé. Praktický lékař pro děti a dorost, je ten kdo rozhoduje, zda zdravotní stav pacienta je problém vážný a případně jej odesílá na důkladnější vyšetření ke specialistovi nebo doporučí k hospitalizaci. V rámci prováděného komplexního vyšetření při stanovení co nejpřesnější diagnózy je v ordinaci pediatra často využíván močový analyzátor, který slouží k rozboru moči. Z hlediska vyšetření je nejvhodnější první ranní moč, neboť je nejvíce koncentrovaná. Vyšetření moči napomáhá kromě stanovení diagnózy i ke sledování průběhu léčebného procesu u nemocného dítěte.Preventivní prohlídky jsou důležitou součástí péče o pacienty a provádí se již u novorozenců po propuštění z porodnice. Novorozence do své péče přebírá praktický lékař pro děti a dorost, kam se rodina s dítětem přihlásí a v rámci následných pravidelných preventivních prohlídek je sledován vývoj a růst dítěte. Pravidelné prohlídky mají své stanovené časové rozmezí a jejich obsah odpovídá danému věku dítěte, jsou důležité zejména pro včasné diagnostikování a odhalování postižení, které se může během vývoje dítěte projevit. Řada postižení vzniká na vrozeném podkladě a rozvíjí se postupem času. Mnohdy děti nemívají žádné potíže, ani přechodné a jejich anamnéza je normální. Jsou to většinou poruchy metabolických vad nebo poruch degenerativních onemocnění. Při preventivních prohlídkách jsou často odhalovány další postižení, jako je například vada zraku, sluchu nebo řeči. Tyto děti jsou následně odesílány na specializovaná pracoviště k dalšímu odbornému vyšetření. Určitý problém může nastat, pokud z jakéhokoliv důvodu rodiče s dětmi nechodí na prevenci, záleží ale pouze na rodičích, zda preventivní prohlídky se svým dítětem budou absolvovat, pediatr pouze může rodiče opakovaně k návštěvě ordinace jen vyzývat.Nedílnou součástí preventivních prohlídej je i očkování, které je nejvýznamnějším účinným opatřením v prevenci přenosu infekčních nemocí. Věkové rozmezí a druh vakcinace je uveden v očkovacím kalendáři. Rodiče dětí jsou včas informováni o jednotlivých očkováních i o reakcích, které může vakcinace vyvolat.Známkou zdraví je normální růst a vývoj dítěte, proto je důležité jednotlivé etapy vývoje pečlivě sledovat. Jde zejména o hmotnost dítěte, jeho výšku a tělesné rozměry, u starších dětí pohlavní dospívání. Dále je nutné sledovat motorické a řečové schopnosti a rodiče, kteří své dítě znají nejlépe, by se měli sami všímat, zda vývoj dítěte je přiměřený nebo nad čím je třeba se pozastavit. Pro vývoj a růst dítěte je neméně důležitý zdravý životní styl, od narození je třeba dbát na správnou a vyváženou stavu a aby dítě mělo dostatek pohybu na čerstvém vzduchu.Doplňkové služby v rámci poskytované zdravotní péčeNa požádání rodiče provádí dětský lékař nadstandardní vyšetření spojené s vystavením posudku o zdravotní způsobilosti. Jedná se o vyšetření pro sportovní účely, vystavení potvrzení před nástupem do školky, jeslí, na dětskou rekreaci, tábory a další mimoškolní aktivity, dále vystavuje potvrzení pro studium, vyšetření a potvrzení pro autoškolu či vyplnění formuláře při pojistné události.Všechna vyšetření podávána na vlastní žádost nebo žádost rodiče nejsou hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění, poplatky hradí žadatel.