Preventivní oční vyšetření dětí

MUDr. Libor Němec

Autor: MUDr. Libor Němec

Oční ordinace a iridologická poradna Vyškov http://iridologie.webnode.cz Naše ordinace se nachází v přízemí budovy STOMAPED (bývalá stomatologická a…

Více o autorovi

K dětem je třeba během vyšetření přistupovat citlivě a s opatrností, neboť každé dítě reaguje odlišně, proto je třeba volit individuální přístup. Dítěti je třeba vysvětlit, jak bude vyšetření probíhat a proč se provádí. U menších dětí je vhodné při vyšetření používat obrázky a připravit je na to, že vyšetření je zábava. I u starších dětí probíhá vyšetření v doprovodu rodičů, důležité je upoutat jejich zájem, volit vhodné oslovení a také správný tón hlasu.Důležitou součástí vyšetření je anamnéza zaměřená na dědičná onemocnění, jako je šedý zákal, zelený zákal, šilhání, refrakční vady apod.Oční vyšetření již u malých dětí má velký význam v tom, že díky správné diagnostice je možné včas zahájit léčbu a předejít tak závažným stavům, které mohou ohrozit zdravotní stav dítěte.Vývoji zraku dětí je třeba věnovat náležitou pozornost, protože některé vady vznikají právě v dětství. Oční vady a choroby u dětí se projevují postavením bulbu, poklesem zrakové ostrosti a změnami na předním segmentu oka i na očním pozadí. Pokles zrakové ostrosti vede k šilhání oka, což je závažným důvodem k návštěvě očního lékaře, který podrobným vyšetřením odhalí příčiny a zajistí potřebnou léčbu. Šilhání u dětí vzniká důsledkem oslabení svalové koordinace centrálního nervového systému očí. Zašilhávání dítěte do jednoho roku věku je normálním projevem, protože v tomto období se teprve vyvíjí souhra obou očí. Pokud by ale v pozdějším věku šilhání nebylo léčeno, došlo by k tupozrakosti, ke ztrátě prostorového vidění a samozřejmě také ke kosmetickému defektu. Společně se šilháním a refrakčními vadami se vyskytuje tupozrakost, ale ta může se objevit i samostatně. Čím dříve se léčba tupozrakosti zahájí, tím rychlejšího a výrazného výsledku bude dosaženo. Léčba spočívá v zakrývání zdravého oka, aby se tupozraké oko donutilo k činnosti.I u dětí se vyskytuje šedý zákal a může být dědičný nebo získaný. Pro vrozený šedý zákal je charakteristická šedá zornice, nevzniká ostrý obraz na sítnici a vyskytuje se těžká tupozrakost. V případě, že zákal je oboustranný, může vést až ke slepotě. Operaci je nutné provést co nejdříve po zjištění, nejvhodnější je doba před šestým měsícem věku dítěte.Glaukom, čili zelený zákal je v dětském věku způsobován vývojovou poruchou úhlu přední komory nebo při vývojových vadách bulbu. U vrozeného zeleného zákalu je charakteristická neprůhledná rohovka, mnohdy není vidět ani zornička. Nejběžnějším projevem je slzení a světloplachost. Pokud nebude zákal včas léčen, může dojít k poškození nervových vláken sítnice a zrakového nervu, což může mít za následek znatelný pokles zrakových funkcí, které může vést až k úplné slepotě.