Preventivní péče

MUDr. Mária Makhoul

Autor: MUDr. Mária Makhoul

Ordinace praktického lékaře pro dospělé, Hlučín   MUDr. Mária Makhoul v rámci všeobecného lékařství pro dospělé poskytuje diagnostickou a léčebnou…

Více o autorovi

Preventivní prohlídky jsou prováděny za účelem včasného ohrožení vážným onemocněním nebo poruch zdraví, u dospělých pacientů se provádí od doby dovršení věku 18 let a to ve dvouletých intervalech a jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Prohlídka je zaměřena na doplnění osobní a rodinné anamnézy, na kontrolu očkování proti tetanu, provádí se kompletní fyzikální vyšetření interního charakteru, včetně orientačního vyšetření zraku a sluchu, změření krevního tlaku, změření hmotnosti a výšky pacienta. Nedílnou součástí pravidelných prohlídek je i onkologická prevence včetně vyšetření kůže.Pacienti od 40 let věku absolvují vyšetření EKG ve čtyřletých intervalech, pokud pacient trpí hypertenzí ( vysoký krevní tlak), EKG je prováděno při každé preventivní prohlídce. Na prohlídku si pacient přinese i vzorek ranní moče. U pacientů ve věku 18, 40,50, a 60 let je třeba provést vyšetření plasmatického cholesterolu celkového a plasmatických lipoproteinů včetně triacylglycerolů. Vyšetření glykémie čeká pacienty, jakmile dovrší 45 let věku a to vždy jednou za dva roky. U pacientů nad 50 let, rovněž po dvou letech se provádí test stanovení okultního krvácení ve stolici.Test okultního krvácení do stolice je jednoduchý, spočívá v odebrání vzorku stolice, který si pacient provede v klidu doma. Zkumavku se vzorkem pacient vrátí do ordinace. Výsledek testu je nezávislý na případné medikamentózní léčbě a je znám ihned a je-li pozitivní, to znamená že ve stolici je obsažena krev, pacient je odeslán na endoskopické vyšetření. Pozitivní výsledek testu ale vůbec neznamená, že by se jednalo o nádorové onemocněním protože krev ve stolici může být i z jiného důvodu, například při výskytu hemeroidů. Proto je třeba provést další vyšetření a zdroj krvácení odhalit.Ženy jsou od dovršení věku 45 let doporučovány na specializované interní oddělení k mamografickému vyšetření, které je prováděno rovněž ve dvouletých intervalech.

Návštěvní služba v domácnosti pacientů

Nejedná se o poskytování domácí péče, ta je součástí ošetřovatelské péče, kterou praktický lékař neposkytuje. Lékař vykonává návštěvu v domácím prostředí v případě, že pacient není sám schopen dojít do ordinace z důvodu horečky, zdravotního postižení, kdy se zdravotní stav pacienta výjimečně zhoršil apod.