Preventivní prohlídky

MUDr. Antonín Novák s.r.o

Autor: MUDr. Antonín Novák s.r.o

Praktický lékař pro dospělé, Krnov Závodní lékař www.praktickylekar-krnov.cz   MUDr. Antonín Novák poskytuje: preventivní prohlídky návštěvní služba…

Více o autorovi

Každý z nás by si měl uvědomit, že zdraví je stav duševní a tělesné pohody, že o něj musíme jaksepatří pečovat. Dobrý zdravotní stav se musí udržovat, neboť na něj má vliv životní styl, způsob stravování, pohybová aktivita a mnoho dalších pozitivních faktorů. Negativní vliv na zdraví má zejména stres, návykové látky jako je alkohol, kouření nebo drogy. V neposlední řadě, je to i genetická výbava, která zdraví ovlivňuje a rovněž prostředí, ve kterém žijeme. Pacient by měl vědět, že z těchto důvodů jsou preventivní prohlídky nutné. Někteří lidé si stále ještě neuvědomují, že prevence má smysl a na pravidelné prohlídky nechodí až do té doby, kdy se vyskytnou zdravotní problémy, které mohou mít i horší prognózu.

Ale záleží jen na každém, jak bude o své zdraví pečovat. Velkou roli při prevenci hraje rodina, která by měla jít příkladem svým dětem a vést je k tomu, jak správně o své zdraví pečovat, protože není nic cennějšího, než být zdravý a spokojený.Prevence je opatření, které vede k upevnění zdraví, pomáhá odhalit případné choroby, předchází případným komplikacím, které mohou vést k prodloužení pracovní neschopnosti.Preventivní prohlídka pro dospělé se provádí u pacientů při dovršení 18 let vždy jednou za dva roky a je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Součástí preventivní prohlídky je doplnění anamnézy rodinné i pracovní, to znamená, že je zaměřena na rizikové faktory a profesní rizika. V rodinné anamnéze je kladen velký důraz na výskyt kardiovaskulárních onemocnění, výskyt hypertenze (vysoký krevní tlak), diabetes mellitus, poruchy metabolismu tuků a nádorových onemocnění.O preventivní prohlídku může požádat i sám pacient, tu si ale pak hradí z vlastních prostředků. Jedná se zejména o kontrolu zdravotního stavu při prodloužení řidičského průkazu, lékařskou prohlídku při vystavení zbrojního průkazu či při žádosti o studium.