Přístrojové vyšetření těhotných žen

GYN ALW s.r.o.

Autor: GYN ALW s.r.o.

Gynekologie Orlová gynekologie-bystronova.cz   Gynekologicko - porodnická ordinace GYN ALW s.r.o.  MUDr. Tamara Bystroňová poskytuje gynekologicko -…

Více o autorovi

Při sledování vývoje plodu a zdraví těhotné ženy se používají vyšetřovací metody, které umožňují stanovit průběh těhotenství a možnost stanovení diagnostiky a případné léčby. Vyšetření probíhá vždy po dohodě s budoucími rodiči.Kardiotokografické vyšetření se provádí od 32. týdne gravidity, probíhá po dobu asi 30 minut, kdy přístroj zaznamenává bazální frekvenci a srdeční akce plodu, kdy plod reaguje zvýšením srdeční frekvence. Vyšetření těhotné ženy probíhá vleže na zádech nebo na levém boku, po připevnění sondy nastávající maminka stiskne tlačítko při pohybu plodu. Po skončení gynekolog provede vyhodnocení záznamu, které bude součástí zdravotnické dokumentace.Ultrazvukové vyšetření se provádí za účelem zobrazení svalů, orgánů a jejich struktury, jde o vyšetření neinvazivní a nebolestivé a setká se s ním každá gravidní žena. Vyšetření se provádí přes břišní dutinu nebo přes vagínu.Ultrazvukové vyšetření se provádí před 11 týdnem těhotenství, kdy se určuje srdeční akce plodu, četnost plodu, to znamená, zda bude plod jeden nebo více plodů. Mezi 11-14 týdnem těhotenství je zaměření na screening anomálií plodu, na jeho případné onemocnění, je možné pozorovat například i anomálie končetin, provádí se vyšetření nosních kostí, chlopně srdce atd. Mezi 18-22 týdnem je vyšetření zaměřeno na detailní zhodnocení anatomie všech orgánů plodu, na hodnocení velikosti nosních kostí, ledvinových pánviček, hodnocení tvaru a velikosti středního článku pátého prstu ruky plodu apod. V případě zjištění nějaké anomálie je pacientce doporučeno genetické vyšetření.Ve třetím trimestru těhotenství je ultrazvukové vyšetření zaměřeno na hodnocení růstu plodu, množství plodové vody, na stav placenty a jak je plod zásoben živinami a kyslíkem.Ultrazvukové metody patří v současné době mezi nejpoužívanější zobrazovací diagnostické metody používané v průběhu těhotenství. Pro nastávající maminky je opakované ultrazvukové vyšetření naprosto bezpečné a umožňuje tak lékaři mít přehled jak o velikosti, tak stáří plodu a vývoji jeho jednotlivých orgánů.