Proč je chůze naboso zdraví prospěšná

Mgr. Dagmar Lisá (Mostecká), FYZIOTERAPIE - Be balanced

Autor: Mgr. Dagmar Lisá (Mostecká), FYZIOTERAPIE - Be balanced

FYZIOTERAPIE   Be balanced fyzioterapie-praha6.cz Používám nejmodernější přístup ve fyzioterapii, založený na principech vývojové kineziologie, které…

Více o autorovi

Proč je chůze naboso zdraví prospěšná, pokud tomu dle vás tak je? Noha je velice citlivý orgán, je vybavena obrovským množstvím receptorů, stejně jako ruka, Je dokonce schopna stejné jemné motoriky jako ruka. V mozku má obrovské projekční oblasti, větší než např. celá záda. Právě kvalita a kvantita informací, které vstupují z těla do mozku, je zásadní pro následné spuštění svalové aktivity mozkem. Chůze naboso je pro člověka přirozená a zajišťuje dostatečnou stimulaci. Stimulace receptorů, vede k lepší aktivitě drobných svalů chodidla, lepší vnímavosti nohy a její lepší komunikaci s mozkem. Proč je důležité zapojovat drobné svaly chodidla? Aktivita drobných svalů nohy ovlivňuje zapojení svalů nejen dolních končetin, ale celého těla. Překvapivě ovlivňuje i takové svaly, jako je pánevní dno a bránice, tedy svaly tzv. hlubokého stabilizačního systému, který je zásadní pro držení těla a kvalitní zpevnění páteře.

Jak se taková chůze liší od chůze v obuvi?

Chůze se liší právě tím, že se více zapojují drobné svaly nohou, což ovlivňuje nejen postavení kloubů a práci svalů chodidel, ale také celého těla. Vede k tomu, že se chodidlo lépe odvíjí a do odrazu se zapojují drobné svaly prstů.

Jsou nějaké zdravotní problémy, kdy není vhodná - např. zborcená klenba, nebo i v těchto případech může pomoct? Žádná omezení v podstatě nejsou. Pokud má noha určitou poruchu typu spadlých kleneb nebo vpadlých kotníků dovnitř, což je velice časté, je vhodné takového člověka instruovat o tom, jak by měl našlapovat, jak vést odval a odraz nohy. Nelze předpokládat, že se pouhou chůzí naboso bez vědomé korekce vyléčí plochá noha.

Není chůze naboso pro civilizací "zdegenerovaného" Evropana vlastně něčím nepřirozeným, čím by si mohl ublížit? Je pravdou, že naše „civilizované“ nohy nejsou zvyklé na takové podněty, které noha přijímá při chůzi na boso. Pokud bychom chodili po nějakém příliš dráždivém a nepříjemném terénu, mohlo by docházet k změně chůze tak, aby se nepříjemný kontakt co nejvíce omezil, s tím se i významně mění držení těla. Pokud nezvyklý člověk vyrazí si zaběhat naboso, byť i jen po lesní cestě, může si opravdu spíše uškodit.

Jak začít a na co si dát pozor?

Je proto určitě nutné začít na jemné, posekané trávě, s měkkým podložím.  Ne tedy po ostré, tvrdé trávě, také ne po ostrých kamíncích. Naopak chůze po oblázcích nebo v písku se doporučuje, je pro nohu ovšem hodně náročná, proto pozor, abyste nohu nadměrnou dávkou nepřetížili. Na příliš měkkém terénu, jako je písek se těžko ohlídá správné postavení osy nohy. Proto bych vřele doporučovala nejen začátečníkům občas se proběhnout/projít po jemné trávě, ideálně předtím, než si jdete zaběhat. Představujte si, jako byste běželi po rukách, jak by v takovém případě ruce pracovaly? Podobně zkuste zapojit chodila, používat prsty tak, jakoby chtěly zem uchopovat, odrážet se od nich a pružně odvíjet chodidlo.

 

www.bebalanced.cz