Psychiatrická onemocnění

MUDr. Marie Ošťádalová s.r.o.

Autor: MUDr. Marie Ošťádalová s.r.o.

Provoz psychiatrické ordinace pro dospělé, Holešov a Bystřice   MUDr. Marie Ošťádalová poskytuje diagnostickou a léčebnou péči v oboru psychiatrie.…

Více o autorovi

Jedním ze závažných onemocnění je schizofrenie, jde o velmi časté onemocnění, které propuká již v mladém věku a může proto podstatně ovlivnit celý další život nemocného i jeho rodiny. K propuknutí nemoci u dospělých lidí dochází tehdy, pokud jedinec má vrozenou vlohu k psychotickému onemocnění a bývá vystaven nadměrné zátěži okolního prostředí. K propuknutí choroby dochází náhle a nečekaně, lidé se začínají postupně měnit, uzavírat se do sebe a přerušují kontakty s ostatními. V začátcích onemocnění se cítí bez radosti, svírá je napětí a obavy, trpí tělesnou únavou a nedokážou se soustředit. Pokud se u nemocného objevují zrakové halucinace, může vidět různé osoby, tvary nebo barvité scény. Halucinace tělesné se zase týkají především tělesných orgánů, objevují se pocity pálení, elektrizování apod. Další poruchou je porucha myšlení, kdy nemocný nedokáže udržet niť rozhovoru, mluví nelogicky, obšírně a jeho myšlenky jsou nesouvislé. Nemocní se rovněž mnohdy chovají v souladu se svými halucinacemi, jsou neklidní, chovají se zvláštně a někdy mohou být i agresivní.

Léčba se liší podle fáze onemocnění, ve které se právě pacient nachází. Farmakologická léčba je velmi důležitá při akutních stavech a také k zabránění vzplanutí nových emocí. Duševní onemocnění velmi citelně postihuje nejen nemocného samotného, ale i jeho rodinu. Mnohdy se pacient i jeho rodina potkává s nepochopením, což pramení zejména z neznalosti a okolí neví, jak se má zachovat. Buď se nemocnému vyhýbá, nebo jeho rodinu přímo odsuzuje. Nemocní lidé v dnešní době se mohou léčit ambulantně a pokud dodržují veškeré pokyny a rady svého ošetřujícího lékaře, mohou vést celkově uspokojivý život. Vždy záleží na každém jedinci, na tom jak nahlíží na svůj život a jak ho hodnotí. Člověk totiž nemusí být šťastný, přesto že je zdravý a zase naopak nemocný člověk, který se dovede se svou nemocí vyrovnat, který má podporu ve své rodině a okolí, může i přes problémy, které mu nemoc přináší, prožít šťastný život.