Psychiatrická péče a diagnostika chorob.

MUDr. Marie Ošťádalová s.r.o.

Autor: MUDr. Marie Ošťádalová s.r.o.

Provoz psychiatrické ordinace pro dospělé, Holešov a Bystřice   MUDr. Marie Ošťádalová poskytuje diagnostickou a léčebnou péči v oboru psychiatrie.…

Více o autorovi

Duševní onemocnění má své příčiny a ty mohou být jak genetické, tak vrozené, mohou vznikat na základě psychogenních i sociálních vlivů. Nejčastěji ale dochází ke kombinaci více faktorů, záleží však i na jiných okolnostech, kterými jsou prostředí, kde nemocný žije, jaké má zázemí, jaké jsou jeho osobnostní rysy apod. Zlepšení duševní choroby nezávisí jen na lécích, ale také velkou měrou na prostředí kde žije.

Lidé s duševním onemocněním trpí úzkostí, nespavostí, nebo nemohou dostatečně komunikovat se svým okolím, přitom se jejich intelekt většinou nemění. Poruchy mohou propuknout kdykoliv v průběhu života, například to může být při úmrtí blízkého člověka, při ztrátě zaměstnání, u dětí mohou poruchy nastat pro velké nároky ve škole, které dítě nedovede zvládat apod. To znamená, že člověk, který trpí duševním onemocněním je postižen nejen změnou zdravotního stavu, ale také mnohdy negativním přístupem okolí. To je právě důvod, proč lidé potřebují včasnou odbornou pomoc, bohužel ale je mnoho nemocných, kteří pomoc ani léčbu nehledají. Pak se často jedinci postiženi duševním onemocněním dostávají do společenské izolace, což jim absolutně znemožňuje navazovat mezilidské vztahy a navíc se úplně mohou zbortit vztahy již dříve vybudované.Ze společenského hlediska je nezbytné věnovat pozornost podpoře duševního zdraví, protože otázka duševních chorob je stále dosti opomíjena a podceňována zejména státní správou, o čemž svědčí tragické případy, které se v poslední době odehrály.Diagnostika duševních poruch je založena na pozorování, popisu, příznaků a chování pacienta. Existují rozmanité okruhy závažnosti onemocnění, kdy období zhoršení nemoci se střídají s obdobím zlepšení.Jedná se zejména o schizofrenní poruchy a poruchy s bludy, dále poruchy nálady, neurotické a úzkostné poruchy nebo poruchy osobnosti.