Psychické poruchy

MUDr. Marie Ošťádalová s.r.o.

Autor: MUDr. Marie Ošťádalová s.r.o.

Provoz psychiatrické ordinace pro dospělé, Holešov a Bystřice   MUDr. Marie Ošťádalová poskytuje diagnostickou a léčebnou péči v oboru psychiatrie.…

Více o autorovi

Mezi duševní onemocnění patří také psychotická porucha(psychóza), která pacientům způsobuje značné utrpení. Jedná se o stav, kdy u nemocného dochází k poruše kontaktu s realitou, znamená to tedy, že nemocný jinak vnímá a jinak myslí. U této nemoci se jedná o celou řadu prožitků, které jsou u každého pacienta rozdílné. Pohled na svět mají úplně jiný, než má zdravý člověk, pacienti nedokážou rozlišit, co je skutečné a co není. Psychické poruchy jsou velmi různorodé a mají rozdílnou míru závažnosti. Obecně se to dá vyjádřit přirovnáním zdravého člověka na jedné straně, někde uprostřed je člověk s neurotickými problémy a na opačném konci jsou lidé nemocní psychózou Toto rozdělení, ale není neměnné celý život, protože zdravý člověk se může při velké zátěži posunout do oblasti neurózy i psychózy a naopak je možný pohyb opačným směrem.

Častou duševní poruchou je demence, která vzniká následkem onemocnění mozku a dochází k narušení paměti, myšlení, orientace, uvažování apod. Dále to může být deprese, kterou charakterizuje smutek, beznaděj, pocity viny, sebevražedné myšlenky, úzkost a pesimismus. Mentální anorexie se objevuje u dívek v pubertě, kdy děvčata se snaží udržet svou tělesnou hmotnost na minimální váze vzhledem ke své výšce a věku. Nebezpečnou duševní poruchou je pedofilie, jde o pohlavní náklonnost mužů k dětem, jde o relativně častou odchylku, která má charakter trestného činu. Lehká mentální retardace je poruchou, kdy dospělý člověk uvažuje jako dítě a vliv mentální retardace se mezi lidmi velmi liší. Může být způsobena jakoukoliv okolností, která narušuje vývoj mozku před narozením, během porodu nebo v raném dětství. Nejrozšířenější příčinou je Downův syndrom a alkoholový syndrom. V některých případech se příčina nedaří zjistit. Jedná se o poruchu vrozenou a trvalou.