Rehabilitační péče

Privátní rehabilitační středisko MUDr. Petr Dolák

Autor: Privátní rehabilitační středisko MUDr. Petr Dolák

REHABILITACE, FYZIOTERAPIE   MUDr. Petr Dolák poskytuje rehabilitační péči a nabízí zeštíhlovací programy, léčbu celulitidy, elektrogymnastiku a…

Více o autorovi

Podstatou rehabilitační péče je obnovení funkční zdatnosti pomocí terapeutických opatření a to nejen po nemoci nebo úrazu. Cílem rehabilitace je odstranit, popřípadě zmírnit u pacienta dopady nemoci nebo úrazu, tak aby došlo k obnově jeho plnohodnotného života. Rehabilitace je především léčebná a je třeba ji chápat jako návratnou péči k původnímu zdravotnímu stavu. Pokud se jedná o osoby s trvalým zdravotním postižením, jde zejména o zlepšení kvality života, o návrat do společnosti a poskytnutí příležitostí vyrovnat se alespoň částečně s nepostiženými osobami.

Rehabilitační cvičení je i součástí estetické medicíny a zdravého životního stylu. Součástí rehabilitační péče kromě rehabilitačního cvičení, masáží, elektroléčby, vodoléčby, je i léčba celulitidy a fyzikální kosmetika.Po každém úrazu dochází k oslabení svalů, tak že cílem rehabilitace je, vycvičit znovu svaly, aby byly funkční a chráněny před případnými úrazy. Léčebná rehabilitace se zabývá diagnostikou a léčbou pohybového systému a je třeba si uvědomit, že vlastní pohyb souvisí s důležitými systémy, jako je centrální nervový systém, kardiovaskulární i respirační systém. Stejně tak ovlivňuje i metabolické pochody a ovlivněním hybného systému je možné působit preventivně u mnoha chorobných stavů, neboť tělesná zátěž a její opakované působení se projeví na změně funkce řady tělesných systémů.Každý klinický obor má svoji pevnou strukturu a zaměření. Ale rehabilitace se vztahuje na osoby, jejichž zdravotní stav se změnil v důsledku nějakého onemocnění nebo úrazu a které potřebují zvláštní pomoc k dosažení co nejvyšší nezávislosti. Z tohoto pohledu je rehabilitační činnost velice široká a také není možné ji obsáhnout pouze jedním odborníkem. Proto musí rehabilitační lékař úzce spolupracovat s dalšími specialisty, aby bylo v prováděné léčbě dosaženo co nejvyšší úspěšnosti. Pacient, který projde úspěšně všemi léčebnými a rehabilitačními fázemi má možnost se opět integrovat do společnosti.