Rehabilitační plán

Privátní rehabilitační středisko MUDr. Petr Dolák

Autor: Privátní rehabilitační středisko MUDr. Petr Dolák

REHABILITACE, FYZIOTERAPIE   MUDr. Petr Dolák poskytuje rehabilitační péči a nabízí zeštíhlovací programy, léčbu celulitidy, elektrogymnastiku a…

Více o autorovi

Rehabilitační plán je sestavován individuálně podle onemocnění pacienta. Samotná rehabilitace spočívá v dodržování režimových opatření, z fyzikální terapie i výběru optimálních cvičebních pomůcek. Součástí je i poradenská činnost a motivace pacienta k aktivní spolupráci. Při sestavování rehabilitačního plánu je třeba vzít v úvahu i léky, které pacient užívá. Individuální rehabilitační plán je sestavován na základě výsledků diagnostiky získané při vstupním vyšetření a na základě lékařských zpráv specialistů, následně je pak zaměřen na udržení maximální možné funkčnosti celého organismu. Důležité je dbát na to, aby nedocházelo k přetěžování svalů a kloubů při domácích činnostech a na pracovišti.

Rehabilitační plán může být krátkodobý nebo dlouhodobý, neboť je závislý na druhu a stupni onemocnění. Při sestavení dlouhodobého rehabilitačního plánu se vychází z diagnózy a plán je zaměřený na zlepšení nebo alespoň udržení kondice pacienta. Je to plán do budoucna, který může trvat i měsíce, jeho nedílnou součástí jsou domácí režimová opatření a lázeňská i ambulantní léčba.Krátkodobý rehabilitační plán se sestavuje pro kratší časový úsek. Většinou je zaměřen na obnovení nebo alespoň na částečné zlepšení pohybových funkcí, na posílení oslabených svalů apod.Po ukončení hospitalizace je třeba pro pacienta připravit rehabilitační plán, jehož cílem bude dosáhnout optimálního funkčního stavu. Je nutné se soustředit zejména na posílení oslabeného pohybového aparátu. Dosažení optimálního stavu po operaci je individuální, ale nastává většinou v rozmezí třech až šesti měsíců. Důležité ale je, aby pacient pravidelně docházel na plánované rehabilitace i kontroly a aby aktivně spolupracoval.