Riziko hluku a periodické preventivní prohlídky podle nové legislativy

MUDr. Tomáš Rozsíval NEDOPORUČUJEME SPOLUPRÁCI

Autor: MUDr. Tomáš Rozsíval NEDOPORUČUJEME SPOLUPRÁCI

Tento klient s námi nejednal korektně! Myslíme si, že návštěvníci tohoto portálu by o tom měli být informováni, aby se vyvarovali podobným…

Více o autorovi

Pozor na změny v prevenci u zaměstnanců v riziku hluku

16.01.2012 07:30

Zdroj: www.tribune.cz

Autor: MUDr. Tomáš Rozsíval

Možná někteří z nás již zaznamenali na přelomu roku, že vyšla Sbírka zákonů s velkou novelou zákona č.48/1997 Sb. "O veřejném zdravotním pojištění". Chtěl bych zde upozornit na docela radikální změnu v chápání uhrad těchto prohlídek, píše pro Medical Tribune lékař Tomáš Rozsíval.


Možná někteří z nás již zaznamenali na přelomu roku, že vyšla Sbírka zákonů s velkou novelou zákona č.48/1997 Sb. "O veřejném zdravotním pojištění". Jde o zákon č. 369/2011 Sb. Chtěl bych zde upozornit na docela radikální změnu v chápání uhrad těchto prohlídek.


Obecně totiž platí, že od nabytí platnosti tohoto nového zákona, tedy od 1.4.2012, přestává tyto prohlídky platit zdravotní pojišťovna, ale vše hradí zaměstnavatel, resp. přímo zaměstnanec, který si poté nechá doklad o zaplacení prohlídky zaměstnavatelem proplatit. A protože vím, jak mnozí zaměstnavatelé ovládají zákony, tak se obávám, že zpočátku nastanou velké problémy. Přesto, že jim tyto povinnosti ukládá přímo Zákoník práce spolu s dalšími právními předpisy, většina z nich to ani netuší !

Vstupní a výstupní prohlídky byl povinen odjakživa hradit zaměstnavatel. Ale periodické "rizikové" prohlídky až do nabytí platnosti novely zák.č.48/1997 Sb, tedy do 31.3.2012, hradí ze zákona ZP. Viz výše.


Takže se mnou nikdy nikdo žádnou smlouvu neuzavíral, kdo chtěl prostě pacient tento typ prohlídky, vstupní, či výstupní, byl patřičně informován ceníkem na dveřích a zaplatill Kč 500.- , dostal doklad a nechal si to proplatit zaměstnavatelem. Běžné periodické prevence hradily ZP.

Možná se to nyní změní a začnou nás smluvně obtěžovat i kvůli těm periodickým prohlídkám, ale to se asi budou snažit nás odbýt směšnou částkou.....Pozor ! V každém případě budou všichni zaměstnavatelé "velmi překvapeni", že náhle cosi musejí platit.

Ale stejně je to podle mého názoru jaksi postaveno na hlavu. Zaměstnavatel je povinen nasmlouvat si tzv. všeobecného lékaře preventistu, s kvalifikací praktický lékař ! Je to obyčejný praktik, který navíc ke své práci ručí ještě za všechny závodní prevence. Ten na to musí mít tu smlouvu od zaměstnavatele pracovníků, kteří mu pracují v riziku hluku !!

Správně by tento lékař měl posílat ta rizika na audio atd. k vyšetření jménem zaměstnavatele sám, protože já nemohu v tom systému nést za porušení povinnosti prohlídek o bezpečnosti práce žádnou právní odpovědnost, když nesmím vstoupit do fabriky a kontrolovat !!

Od toho je tenhleten preventista !! Já zásadně dělám tyto periodické preventivní prohlídky výlučně na vyžádání příslušného RPL s jeho podpisem na žádance. Dělám tak všechny hasiče, apod.

Správný postup je ten, že hygiena práce stanoví riziko, obvykle tzv. stupeň 3, bezpečnostní technik sestaví seznam zde zaměstnaných a jejich smluvní preventista posílá na ORL k vyš.

Od 1.4.2012 už nebude možné abychom dělali tyhle periodické prevence bezplatně, resp. tzv. na pojišťovnu, ale můžeme se domluvit buď přímo s tím zaměstnavatelem, že odsouhlasíme seznam lidí zaměstnaných v riziku hluku , ty lidi si naobjednáme, vyšetříme a poté vše naúčtujeme přímo zaměstnavateli.

Takže oni budou mít smluvně vázaného preventistu, kterému zaplatí paušálně za rok podle počtu rizikových pacientů a podle smlouvy dané zákonem a já si budu určovat své vlastní ceny jednotlivě na základě seznamu. A tady začne bezesporu již tvrdě fungovat konkurence. Dokážu si představit, že právě na cenách za vyšetření se začnou různí ORL AS a nejen oni, navzájem přetahovat o tento lukrativní byznys.

Ony tam jsou totiž obrovské pokuty od Inspektorátu bezpečnosti práce vůči zaměstnavatelům, kteří v tom mají samozřejmě odedávna totální chaos. Já bych si velmi rozmyslel, než bych jakoukoliv smlouvu s těmi lidmi podepisoval ! A když, tak za pořádně mastné peníze. Ty pokuty jdou totiž do desítek milionů !! Nebo když už nějakou smlouvu, tak výhradně s lékařem preventistou ! To je ta druhá varianta smluvního vztahu.

A na kom myslíte, že se bude takový autoservis, či brusírna hojit, když jim tam vlítne Inspektorát bezpečnosti práce, který má mimochodem celostátní centrum v Opavě a já velmi dobře vím, co oni dělají. Najdou jim tam polohluché frézaře a vrtače a soustružníky s dvacet let starými nálezy, že jsou všichni zdrávi a schopni práce v riziku hluku.....

Dnes ovšem již půjde doslova o kolosální problém ! Ty obrovské pokuty totiž hrozí hlavně zaměstnavatelům a těm preventistům. Odpovědnost bude veliká a za to bychom si měli také nechat zaplatit odpovídající peníze, že ?

My, jako AS nesmíme udělat chybu a budeme muset ta vyšetření dělat s daleko větší obezřetností, protože všichni ti ostatní se na nás budou chtít v případě nějakého problému zahojit !

Raději se nad tím trochu zamysleme a hlavně sledujme cvrkot, tady nejde ani o ty peníze jako o ten velký průšvih, do kterého se my, nevědomí a nesebevědomí doktoři bezděky řítíme ! V tom se orientují opravdu jen ti, kteří dnes jezdí těmi mercedesy.....

Držte si všichni klobouky, jedeme s kopce ! A pište své zkušenosti, podněty, kritiku, apod.

------------

autor: Tomáš Rozsíval, /ORL Opava

www.tribune.cz