Smlouva o poskytování nadstandardní péče

MUDr. Martina Kovářová

Autor: MUDr. Martina Kovářová

Neurologie Most   Neurologie Elektromyografie (EMG) Evokované potenciály (EP) Elektroencefalografie (EEG) Akupunktura Manuální medicína Homeopatie  …

Více o autorovi

SMLOUVA  O  POSKYTOVÁNÍ TZV. NADSTANDARDNÍ  PÉČE

Zdravotní péči bude poskytovat:

Pacient: Jméno a příjmení ………………………………………………………………………………………………

Rodné číslo            ……………………………./.……………….

Bydliště                  ………………………………………………………………………………………………

V souladu se zákonem č. 45/ 1997 a č.48/ 1997 Sb. ze dne 27.3.1997

O poskytování zdravotní péče , úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky, uzavírají výše uvedení účastníci smlouvu o úhradě při poskytnutí tzv. nadstandardní péče, která je v tomto zákoně uvedena jako výkon zdravotní pojišťovnou nehrazený ( homeopatie, veškeré výkony akupunktury, elektroakupunktura podle Dr.Volla ).

Ceník poplatků za tzv. nadstandardní péči je vyvěšen v čekárně ordinace.

V Mostě dne  ……………………………..