Stanovení korekce refrakčních vad

MUDr. Ludmila Říhová s.r.o.

Autor: MUDr. Ludmila Říhová s.r.o.

OČNÍ ORDINACE, Praha 2 - Vinohrady   Přístrojové vybavení ordinace: autorefraktometr bezkontaktní tonometr automatický perimetr digitální sitnicová…

Více o autorovi

Korekce refrakčních vad se provádí brýlemi nebo kontaktními čočkami. Pro správné vidění je nezbytné, aby na sítnici vznikl ostrý obraz. Refrakce oka se dá nahradit slovním výrazem lomivost oka, což vyjadřuje vzájemný poměr mezi optickou mohutností oka a jeho axiální dálkou. Pokud dojde k narušení tohoto poměru, dochází ke vzniku refrakční vady a k vytvoření neostrého obrazu na sítnici. Světelné paprsky dopadající do oka se nelámou přesně na sítnici, ale před nebo za ní. Když se obraz pozorovaného předmětu vytváří před sítnicí, mluvíme o krátkozrakosti a jestliže se vytváří za sítnicí, pak jde o dalekozrakost.

První příznaky krátkozrakosti se projevují v době školní docházky, děti při pohledu na tabuli přihmuřují oči, aby dobře viděly co je na tabuli napsané, to samé se projevuje při sledování televize, při čtení nebo při psaní. Příčinou krátkozrakosti může být dědičnost, ale také nesprávná životospráva, špatné osvětlení, příliš dlouhé vysedávání u počítače, ale i užívání některých léků. Jedním ze způsobů jak korigovat krátkozrakost je korekce pomocí brýlí. Předepisuje se nejnižší hodnota, se kterou pacient vidí ostře do dálky, tedy se kterou má nejlepší zrakovou ostrost. Ten, kdo má lehkou krátkozrakost využívá brýle nejčastěji jen při pohledu do dálky, třeba při řízení vozidla, při návštěvě divadla, protože dobré osvětlení mu zajistí dostačující zrakovou ostrost. Při střední a vysoké krátkozrakosti nosí lidé brýle jak do blízka, tak do dálky. Ale i brýle mají svoji nevýhodu a to zejména v tom, že mají omezené zorné pole korekčním sklem a nejlepší vidění je středem brýlové čočky.V dětství a mládí se dalekozrakost nijak výjimečně neprojevuje a oko se s takovouto vadou dovede dobře vyrovnat. Potíže mohou nastat asi tak kolem 40 roku věku, kdy schopnosti oka se zhoršují a oční čočka už není schopna sama sledovaný obraz doostřit a člověk pociťuje zhoršené vidění. Obvykle se zhorší zrak nejen při pohledu na blízké předměty, ale i pohled na ty vzdálenější.Co se týče korekce kontaktními čočkami, tak zde je více výhod. Čočky umožňují pohodlnější vidění, než brýle a to především díky neomezenému zornému poli, pohybují se s okem, protože jsou umístěny přímo na rohovce. Na rozdíl od brýlí také nepřekáží při různých sportovních aktivitách, nerosí se při změně teploty apod. Při dodržování všech doporučených pokynů je jejich nošení bezpečné a bez zdravotních rizik.