Tetanus

MUDr. Jaromír Tručka

Autor: MUDr. Jaromír Tručka

Nadstandartní dětská ordinace s bezplatnou pohotovostní službou. Nevybíráme vůbec žádné poplatky. Školákům nabízíme velký výběr omluvenek.   Pro…

Více o autorovi

Tetanus
Studijní výsledky sérologie zahrnovalo 1200-1500 dětí očkovaných ve schématu 3-5 měsíců, 500-1600 dětí ve schématu 2-3-4 a zhruba 2400 dětí očkovaných ve schématu 2-4-6 měsíců.
Očkování proti tetanu poskytuje srovnatelnou imunogenitu pro všechny 3 schémata primovakcinace. Téměř 2krát více protilátek se vytváří při "klasickém" očkování, tj. ve schématu 2-4-6 měsíců. Důvodem je optimální 2měsíční interval, který umožňuje lepšímu rozvoji imunitní odpovědi a jedna dávka navíc (tj. celkem 3 základní dávky ve srovnání s běžným 2dávkovým očkováním starších dětí či dospělých) kompenzuje nedostatečně vyvinutý imunitní systém dětí mladších 3 měsíců.
Nejméně efektivním očkováním je schéma 2-3-4, neboť neumožňuje dostatečnému rozvoji imunitní dopovědi, což se projevuje sníženou sérokonverzí.
Všechna schémata primovakcinace vedou k minimálně 95% sérokonverzi a podání booster dávky o 6-19 měsíců později zajistí imunitu u téměř všech očkovaných dětí.
Zrychlené (skandinávské) schéma očkování poskytuje srovnatelně kvalitní imunitu specifickou vůči tetanu jako konvenční schéma. Naopak zkrácené schéma (2-3-4) primovakcinace zajistí nejnižší sérokonverzi (93,7-95,9 %). Toto omezení eliminuje podání booster dávky.
V období před podáním booster dávky (6-19 měsíců) zůstává postvakcinační imunita specifická vůči tetanu relativně setrvalá (pokles sérokonverze není vyšší než 10 %).

 

Přehled geometrického průměru titrů protilátek a sérokonverze: TETANUS
Schéma
GMT (IU/ml); (minimum – maximum)
Primovakcinace
Před booster
Po booster
3-5
1.5
(0.53-2.76)
0.4
(0.28-0.51)
4.6
(2.09-7.24)
2-3-4
1.68
(1.05-2.25)
0.28
(0.28-0.28)
4.98
(4.28-5.68)
2-4-6
3.15
(0.63-6.49)
0.39
(0.24-0.61)
5.35
(1.45-8.09)
Schéma
Sérokonverze (%); >=0.1 IU/ml; (95% limit spolehlivosti)
Primovakcinace
Před booster
Po booster
3-5
96.8
(95.6-97.7)
89.3
(87.3-91.1)
98.6
(97.9-99.1)
2-3-4
94.9
(93.7-95.9)
x
x
100
(99.3-100)
2-4-6
99.1
(98.7-99.5)
90.9
(89.5-92.2)
99.6
(99.2-99.8)