Vakcinace

MUDR. HANA ŠIMEČKOVÁ

Autor: MUDR. HANA ŠIMEČKOVÁ

ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST, OSTRAVA-ZÁBŘEH detskylekar-ostravazabreh.eu   Poskytujeme v rámci praktického lékařství pro děti a…

Více o autorovi

Vakcinace

Vakcinace je nejúčinnějším prostředkem, kterým je možno výrazně snížit výskyt některých infekčních onemocnění. Očkování je důležité zvláště u dětí, protože ty jsou infekčními chorobami ohrožovány nejvíce. Pravidelné očkování se provádí podle očkovacího kalendáře a cílem je dosáhnout vysoké kolektivní imunity a výrazné snížení výskytu infekčního onemocnění. Pokud by docházelo k poklesu proočkovanosti, může se stát, že nastane šíření epidemie nebezpečných chorob. Každé očkování se zaznamenává do očkovacího průkazu, kam se zapisuje název a množství očkovací látky, číslo šarže, datum podání vakcíny spolu s podpisem a razítkem pediatra. Nepovinné očkování dětí se provádí na žádost rodičů a rodiče je také samy hradí z vlastních prostředků. Pouze za jistých okolností může být dobrovolné očkování plně nebo částečně hrazeno zdravotními pojišťovnami. Očkování proti chřipce je důležité u všech věkových kategorií, zejména děti ve školních zařízeních jsou zdrojem infekce pro ostatní členy rodiny. Je ale i prokázáno, že děti předškolního věku mohou mít komplikace spojené s chřipkou a v těžkých případech je nezbytná jejich hospitalizace. Vakcinace se podává v dostatečném předstihu, před očekávanou epidemií chřipky, obvykle v říjnu až listopadu a probíhá až do konce prosince. Očkování proti klíšťové meningoencefalitidě je vhodné u dětí od jednoho roku věku, očkuje se hlavně v chladných měsících roku, kdy aktivita klíšťat je minimální. Očkování proti meningokové meningitidě - největší výskyt tohoto onemocnění je u dětí a mladistvých. Toto očkování se doporučuje těm, kteří se svými rodiči cestují do oblastí, kde je vysoké riziko tohoto onemocnění. Vakcínu děti dobře snáší, riziko nežádoucích účinků je minimální. Očkováním proti planým neštovicím se provádí již od věku devíti měsíců do dvanácti let a jedná se pouze o jednu dávku, ochrana proti tomuto onemocnění je dlouhodobá, přeočkování se neprovádí. Očkování proti pneumokokovým nákazám – jedná se o bakteriální onemocnění, postihuje všechny věkové skupiny nejčastěji však nejmenší děti, proto se vakcína může podávat již do dvou měsíců věku dítěte. Očkování se doporučuje pro všechny děti od dvou let věku, které trpí chronickým onemocněním nebo sníženou imunitou. Očkování proti rotavirovým průjmovým infekcím – infekcí bývají postiženy nejčastěji děti ve věku od 6 měsíců do 5 let. Zvýšený výskyt onemocnění vrcholí zejména v měsících březen a duben.