Vstupní a výstupní vyšetření při rehabilitační péči

Privátní rehabilitační středisko MUDr. Petr Dolák

Autor: Privátní rehabilitační středisko MUDr. Petr Dolák

REHABILITACE, FYZIOTERAPIE   MUDr. Petr Dolák poskytuje rehabilitační péči a nabízí zeštíhlovací programy, léčbu celulitidy, elektrogymnastiku a…

Více o autorovi

Vstupní vyšetření kromě zjištění stavu pohybového ústrojí je zaměřeno i na anamnézu pacienta. Podle osobní, rodinné a pracovní anamnézy se poté pracuje kromě těla také s psychikou pacienta. Pokud má například pacient nadváhu, je zřejmé, že nadměrná hmotnost způsobuje zvýšenou zátěž nosných kloubů, což mimo jiné podporuje i rozvoj artrózy. Zhoršená pohyblivost vlivem nadváhy pak podporuje rozvoj obezity. Většinou pacienti trpí bolestmi, proto se využívají měkké a mobilizační techniky a také metody fyzikální terapie. Pro stanovení rehabilitačního plánu je důležité pečlivé vyšetření pacienta. Při odebírání anamnézy se lékař dotazuje na prvotní vznik bolesti, kde bolest začínala, zda se bolest v určitých okamžicích zhoršuje a zda se váže na určitou denní dobu, to znamená na ráno nebo na večer, nebo zda se projevuje v průběhu celého dne. Pokud pacient utrpěl nějaká zranění před začátkem současných obtíží, je třeba vědět, zda ke zranění nedocházelo opakovaně.Při odebrání osobní anamnézy je třeba si všímat, jak pacient sedí, jakým způsobem vstává ze židle a zda potřebuje nějaké pomůcky. Důležité je zjistit, jakou má pacient stabilitu, zda při stoji nebo chůzi se neprojevují nějaké odchylky.Při vyšetření aktivních a pasivních pohybů je nutné kontrolovat nejen jejich omezený rozsah, ale zda pohyb nemocný dovede vůbec provést.

Výstupní vyšetření

Po ukončení rehabilitačního programu je provedena výstupní prohlídka, která je zaměřena na porovnání výsledků při zahájení rehabilitace a ukončené rehabilitace. Tím to ale nekončí, pacient by měl i v domácím prostředí zlepšovat celkovou fyzickou kondici a posilovat svalové skupiny, aby nedocházelo k jejich oslabení. Po ukončení rehabilitační péče se pacient s lékařskou zprávou vrací ke svému ošetřujícímu lékaři.