Výběr praktického lékaře

MUDr. Marek Červenka

Autor: MUDr. Marek Červenka

Urologická ambulance.   Urologie je chirurgický lékařský obor zabývající se diagnostikou a terapií chorob vylučovací soustavy a mužských pohlavních…

Více o autorovi

Pokud praktického lékaře nemáme, tak v době, kdy nás k tomu ještě nenutí žádné akutní problémy, je velmi dobré v místě, kde je největší pravděpodobnost, že ho budeme potřebovat, si lékaře nalézt a zaregistrovat se u něj. Jistě nalezneme v okolí řadu lidí, kteří nám sdělí své zkušenosti s tím či oním lékařem. Měl by nám vyhovovat i po stránce lidské a společenské. Někdo hledá moudrého, laskavého a konzervativního lékaře, který naplňuje jeho představu rodinného doktora starého typu, jiný soutěží se svým praktikem v surfování na internetu, aby byl lépe informován a poučen pro konzultaci o své chronické nemoci, a rád by se objednával ke kontrole cestou sms zpráv. Jinde naopak žádný výběr není a můžeme být rádi, když nás do péče někdo převezme. Dostupnost primární lékařské péče je jedním z faktorů, které bereme v úvahu při svém usídlení, pro své zaměstnání a při zakládání rodiny. Moudré municipality a velcí zaměstnavatelé to chápu a svým občanům a zaměstnancům se snaží dostupnou primární péči zajistit. Všeobecná zdravotní pojišťovna zavedla od roku 2007 program, kdy vyplácí vyšší kapitační platbu lékařům, kteří působí v oblastech, kde je primární péče nedostatek, a kteří jsou ochotni registrovat nové klienty. Pokud se neúspěšně snažíte zaregistrovat u praktického lékaře (týká se praktických lékařů pro dospělé, praktických lékařů pro děti a dorost, praktických zubních lékařů a ambulantních gynekologů, kteří jsou rovněž součástí primární péče), můžeme se obrátit na nejbližší územní pracoviště Všeobecné zdravotní pojišťovny, kde vám kontakt na tyto lékaře poskytnou. V roce 2010 rozšiřuje VZP na celou republiku program kvality péče AKORD v jehož rámci funguje objednaní systém a další výhody pro pacienta.

Registrační poplatky

Při registraci u některých praktiků i specialistů se můžeme setkat s registračními poplatky. Jedná se o jev, který se rozšířil v posledních letech mezi některými skupinami lékařů. Kromě regulačních poplatků u lékaře ve výši 30,- Kč za návštěvu spojenou klinickým vyšetřením. Výběr registračního poplatku není v souladu se zákonem. Účetně (pokud ho vůbec přiznají) je lékaři maskován jako sponzorský dar. Je důležité vědět, že poskytnutím sponzorského daru není možné podmiňovat poskytnutí zdravotní péče hrazené z všeobecného zdravotního pojištění. Pokud se s něčím takovým setkáte, je možné si stěžovat na krajském úřadě (který je kompetentní zavést s lékařem správní řízení) nebo ve své zdravotní pojišťovně.