Vyšetření prováděné u sportovců

MUDr. Mária Makhoul

Autor: MUDr. Mária Makhoul

Ordinace praktického lékaře pro dospělé, Hlučín   MUDr. Mária Makhoul v rámci všeobecného lékařství pro dospělé poskytuje diagnostickou a léčebnou…

Více o autorovi

Při sportovní činnosti dochází k různým reakcím při zatížení organismu. Pouze pravidelná a přiměřená aktivita má pozitivní vliv na zdraví každého jedince. I sportovci jsou ohroženi poškozením zdraví, proto je nutný jejich zodpovědný přístup ke sportovním lékařským prohlídkám, které sice nemohou rizika onemocnění nebo zranění zcela vyloučit, ale mohou je značně snížit.

Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a ke sportu stanovuje potřebná vyšetření a uvádí seznam nemocí, stavů nebo vad, které omezují nebo zcela vylučují zdravotní způsobilost ke sportu a provádění tělesné výchovy ve sportovních školách.Vstupní prohlídka probíhá před zaregistrováním budoucího aktivního sportovce do sportovního centra nebo před podáním přihlášky ke vzdělávání na sportovní škole.Pravidelná prohlídka- zdravotní stav sportovce je posuzován jedenkrát za 12 měsíců za účelem zjištění případných změn v jeho zdravotním stavu.Mimořádná prohlídka je následnou prohlídkou po prohlídce pravidelné, při které byly zjištěny změny ve zdravotním stavu, které předpokládají kontrolní vyšetření nebo pokud se jednalo o úraz, při kterém došlo ke ztrátě vědomí apod.Na základě provedených vyšetření se vystaví lékařský posudek, ve kterém je uveden závěr o zdravotní způsobilosti nebo zdravotní nezpůsobilosti s podmínkou ke konkrétnímu sportu nebo tělesné výchově.

Obsah lékařských prohlídek

Rodinná anamnéza – zaměřuje se na výskyt chorob, které mohou výrazně ovlivnit sportovní činnostSportovní anamnéza – obsahuje popis a druh konkrétního sportu a jeho fyzickou náročnost.Dále se provádí rozbor údajů týkajících se dosavadního vývoje zdravotního stavu sportovce, jeho prodělaná onemocnění, užívané léky apod.Součástí sportovních prohlídek je i komplexní fyzikální vyšetření a vyšetření EKG.