Využití metody řízené a kontrolované detoxikace podle MUDr. Josefa Jonáše

MUDr. Naďa Volná - Praktický lékař pro dospělé, Studénka

Autor: MUDr. Naďa Volná - Praktický lékař pro dospělé, Studénka

Praktický lékař pro dospělé ve Studénce. Závodní lékař     Ordinace praktického lékaře MUDr. Volné ve Studénce je zde pro Vás. Diagnostikujeme,…

Více o autorovi

MUDr. Josef Jonáš se zabývá oblastí přírodní medicíny a léčbou celého člověka. Hlavním úkolem celostní medicíny je, nalézt kořeny nemocí. Princip celostní medicíny tedy spočívá na existenci propojení jednotlivých částí organismu. Po zkušenostech, které MUDr. Jonáš čerpal mnoho let, dospěl k závěru, že příčinou všech onemocnění jsou jedy – toxiny. V současnosti je možné toxiny přesněji rozdělit do několika skupin, kdy v první skupině jsou zařazeny toxiny předávané na základě dědičnosti, do druhé skupiny patří mikrobiální toxiny, což jsou viry a bakterie, infekční ložiska pod. Ve třetí skupině jsou toxické látky, které se vyskytují v životním prostředí, tzn. chemikálie, radioaktivita, toxické kovy apod. Čtvrtou skupinu naplňují chemické toxiny, které se do organismu dostávají z léků, kouřením, narkomanií atd. Předposlední skupinu tvoří potravinové toxiny a poslední skupinou jsou psychické toxiny, jako je strach, emoce, úzkost a jiné pocity. 

Vlastní léčba je založena na bioinformačních preparátech, kde médiem je ethanol spolu s přírodními extrakty a každý je speciálně navržen pro určitou skupinu toxinů. Dávkování může být provedeno pouze pod dohledem odborníka. Preparátů je obrovská škála, stále se vylepšují a vyvíjí podle nejnovějších získaných poznatků. Podle MUDr. Josefa Jonáše platí, že nejen chemií je možné měnit všechny pochody, které probíhají v tkáních a nositelem změn a léčebného účinku nemusí být vždy jen hmota, ale i informace, které jsou vkládány do preparátů. Léčebná metoda pomáhá mnoha lidem nejen v naší zemi, ale postupně se prosazuje i v mnoha zemích Evropy, v Kanadě a USA.Celostní medicína je využívána zejména v prevenci, nejprve jsou vyhodnoceny pacientovi rizikové faktory a dědičná pravděpodobnost, pak je třeba přijmout vhodná opatření ke snížení rizik. Prevence je založena i na doporučování vhodného životního stylu a na správné výživě, protože plnohodnotná a vyvážená strava je základem zdraví.