Závodní preventivní péče

MUDr. Mária Makhoul

Autor: MUDr. Mária Makhoul

Ordinace praktického lékaře pro dospělé, Hlučín   MUDr. Mária Makhoul v rámci všeobecného lékařství pro dospělé poskytuje diagnostickou a léčebnou…

Více o autorovi

Závodní preventivní péče je zaměřena na podporu fyzického a psychického zdraví zaměstnanců, na posílení a udržení zdraví, pozitivního myšlení a pracovní aktivity. Jedná se zejména o dohled nad zdravím zaměstnanců, nad pracovním prostředím, kde vykonávají svoji činnost. Závodní preventivní prohlídky jsou zaměřeny i na kontrolu bezpečnosti pracovních pomůcek, které musí při práci zaměstnanec používat. Každý kdo zaměstnává pracovníky, je ze zákona povinen zajistit pro ně závodní preventivní prohlídky.Účelem preventivních prohlídek zaměstnanců je posouzení jejich zdravotní způsobilosti k práci při vstupních, periodických, řadových a mimořádných preventivních prohlídkách.Vstupní prohlídka, ta se týká jednak zaměstnanců, kteří nově nastupují do pracovního poměru, ale také jestliže je stávající zaměstnanec převáděn na jinou práci s vyšší mírou rizika.Periodická prohlídka se provádí u zaměstnanců v pravidelných intervalech za účelem zjištění stávajícího zdravotního stavu. Mimo to je zaměřena na pracovní podmínky v určitém pracovním prostředí.U pracovníků nerizikových pracovišť, jedná se například o zaměstnance, kteří vykonávají administrativní práce, se provádí řadové prohlídky ve frekvenci jednou za pět let do věku jejich padesáti let a jednou za tři roky po dovršení věku nad padesát let. Výstupní prohlídka ta se provádí vždy při ukončení pracovního poměru nebo při převedení z rizikové práce na jinou činnost, aby bylo vyloučeno profesionální poškození zdraví.Vyšetření je zaměřeno na získání anamnestických údajů rodinných i osobních, které mnohdy mohou ovlivnit zdravotní způsobilost. Následuje komplexní fyzikální vyšetření včetně orientačního neurologického a ortopedického vyšetření, dále vyšetření smyslových orgánů a vyšetření moči.Po ukončení vyšetření je zpracován lékařský posudek, kde je zhodnocen zdravotní stav zaměstnance, jeho způsobilost k výkonu pracovní činnosti, nebo zda je způsobilý, nebo způsobilý s podmínkou, či je zdravotně nezpůsobilý.Všechny záznamy z preventivních prohlídek jsou zaznamenávány do zdravotní dokumentace zaměstnance.