Změny v organismu dospívajících dětí

MUDr. Alexandra Vidnerová

Autor: MUDr. Alexandra Vidnerová

Ordinace praktické lékařky pro děti a dorost, Praha 4 - Záběhlice www.detskylekar-sporilov.cz   MUDr. Alexandra Vidnerová poskytuje komplexní…

Více o autorovi

Období dospívání je jedna z vývojových etap, kdy probíhá přechod mezi dětstvím a dospělostí. Tímto obdobím prochází každý jedinec bez rozdílu pohlaví. V této době vrcholí procesy psychického, sexuálního, emocionálního a sociálního zrání. Dospívající mládež se musí vyrovnávat s různými změnami a požadavky, které na ně klade škola, rodina, ale i jejich vrstevníci.Doba dospívání se dá rozdělit do dvou etap, kdy první etapa je stanovena v rozmezí od 11 do 15 let, tato doba je většinou dosti dramatická a je označována jako puberta. U dětí dochází k výrazné tělesné proměně, mění se pohled na svět a způsob života. Dítě začíná chápat svoji individualitu a hledá samo sebe a tak dochází mnohdy ke změnám vztahů k rodičům i kamarádům. Tuto vývojovou fázi prožívá každé dítě jinak a jsou jen dvě možnosti, buď ji zvládne, nebo se bouří proti celému světu.Druhá etapa dospívání je v období od 15 do 20 let, mladí lidé v této době dozrávají jak tělesně, tak duševně. Navzdory tomu, že vypadají fyzicky dospěle, stále v životě hledají své pevné místo, což bývá spojeno i s vážnými konflikty, různými krizemi apod. Tyto stavy jsou pro okolí, zejména rodinu mnohdy nepochopitelné. Zmatky a nedorozumění ale většinou ustupují na konci tohoto období, kdy u mladého člověka dochází k citovému a rozumovému uklidnění.Jednoznačně ale nelze stanovit hranici dospívání mladého člověka, protože u různých jedinců se může toto rozmezí lišit i dobou dvou let, stejně tak je to i s nástupem do období dospělosti, zde ale platí pro všechny stejná hranice 18 let, kdy se mladý člověk stává plnoletým. Období dospívání je po fyzické stránce důležitým biologickým mezníkem. Organismus dítěte prochází řadou změn. Mezi nepřehlédnutelné změny patří zejména růst postavy a změna proporcí celého těla. V souvislosti s růstem se mění i tvar postavy, dochází k dozrávání pohlavních orgánů, u dívek se objevuje první menstruace, u chlapců dochází ke změně hlasu – k mutaci.Zatímco malé děti se často setkávají s infekcemi, organismus dospívajících je oslaben právě dospíváním. Důvodem je rychlý růst a s tím spojená únava a unavený organismus je náchylnější k onemocnění. Velký vliv zde má i hormonální , dále se dospívající setkávají s bacily, které jejich tělo dříve neznalo a jejich imunitní systém se s nimi neumí vypořádat. Nemusí se vždy jednat o banální rýmu, ale o mononukleózu, žloutenku či meningitidu, ty se mezi dospívajícími dětmi šíří i díky prvním kontaktům s opačným pohlavím.Aby byli teenageři zdraví, je třeba aby měli dostatek spánku a protože v tomto období rychle rostou, jejich strava by měla obsahovat dostatek bílkovin, hodně ovoce a zeleniny. K rychlému růstu a hormonálním změnám patří přirozená únava, což mnohdy rodičům připadá jako lenost, proto by měli odpočívat tak, jak potřebují. Na druhé straně by ale měli mít dostatek pohybu na čerstvém vzduchu.