TOP lékaři

Vyberte si z aktuální nabídky specializovaných lékařských pracovišť a svěřte své zdraví do rukou opravdových odborníků.

MUDr. Moderní Lékař 1234

Praha


Praktický lékař pro dospělé

Další lékaři


Pardubická nemocnice

Pardubice


Nemocniční zařízení

Chrudimská nemocnice

Chrudim


Nemocniční zařízení

Litomyšlská nemocnice

Litomyšl


Nemocniční zařízení

Svitavská nemocnice

Svitavy


Nemocniční zařízení

POHOTOVOST DOSPĚLÍ

Každý pacient, u kterého dojde k náhlé změně zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu onemocnění mimo běžné ordinační hodiny lékařů, má možnost vyhledat pohotovostní službu. Lékařská služba první pomoci slouží k ošetření neodkladných stavů, které není možno odložit do doby pravidelného provozu ordinací praktických lékařů. Lékařská pohotovostní služba poskytuje služby v nezbytném rozsahu ambulantní péče a pokud stupeň postižení nevyžaduje zásah Zdravotnické záchranné služby. V naléhavých případech jako jsou např. závažné postižení zdraví, náhle vzniklé onemocnění, úraz, náhle vzniklá intenzivní bolest, se o pacienty postarají záchranáři Zdravotnické záchranné služby. Lékařská služba první pomoci není určena pro běžné vyšetřovací nebo léčebné výkony a v žádném případě není určena pro poskytnutí péče při stavech, které bezprostředně ohrožují život postiženého, mohou vést prohlubováním chorobných změn k náhlé smrti, nebo způsobí bez rychlého poskytnutí odborné rychlé pomoci trvalé chorobné změny, pokud působí náhlé utrpení a náhlou bolest, či změny v chování a jednání postiženého, které ohrožují jeho samotného nebo jeho okolí. V případě nutnosti však personál pohotovostní služby poskytne potřebnou odbornou přednemocniční pomoc v rozsahu, který vyžaduje stav postiženého a urychleně zabezpečení jeho předání zdravotnické záchranné službě, která jej dopraví na příslušné oddělení nemocnice. Častými návštěvníky lékařské pohotovosti jsou lidé, které překvapí žaludeční potíže, žlučníkové záchvaty, žlučníkové koliky, bolesti v krku, chřipky apod. Přicházejí i lidé s nejrůznějšími úrazy, které si přivodí přímo doma, při zahradničení nebo při sportu. Poslední dobou narůstají i úrazy způsobené v alkoholickém opojení a podle dostupných statistik jsou tyto úrazy mnohdy srovnatelné i se silvestrem. Zřizovatelem lékařské pohotovosti bývá státní nebo soukromá nemocnice, zdravotnické zařízení, soukromé polikliniky i ostatní zdravotnická zařízení, která jsou v kompetenci města nebo obcí. Nemoci a zdravotní problémy si nevybírají ani den ani hodinu, nikdy nikdo neví, kdy ho tato nepříjemnost může překvapit a kdy bude potřebovat akutní pomoc lékaře. Proto by každý měl znát místo nejbližší lékařské pohotovosti ve svém okolí. Tuto možnost nabízí : http://www.zdravotniregistr.cz/dle-vykonu/pohotovost-dospeli