TOP lékaři

Vyberte si z aktuální nabídky specializovaných lékařských pracovišť a svěřte své zdraví do rukou opravdových odborníků.

SEO SITE COM

Praha


Oční ordinace

Další lékaři


Všeobecné praktické lékařství s.r.o.

Třebíč


Praktický lékař pro dospělé

MUDr. Youngová & spol., s.r.o.

Praha 6


Psychologické ordinace

MUDr. Jan Hudec

Zlín


Rehabilitační ordinace

Jaroslava Florová

Jičín


Rehabilitační ordinace

MUDr. Dagmar Řehořová

Dolní Benešov


Praktický lékař pro dospělé

Rehabilitace Plzeň s.r.o.

Plzeň


Rehabilitační ordinace

Fyzioterapie

Fyzioterapie Zabývá se diagnostikou, léčbou a prevencí poruch pohybového aparátu. Velice důležité je propojení tohoto oboru s ostatními medicínskými oblastmi. Fyzioterapie využívá všech nejnovějších postupů na základě vědeckých poznatků spolu s přírodními zdroji energie. Vždy je volen postup léčby s ohledem na potřeby pacienta postiženého na zdraví a vychází zejména ze znalosti anatomie, biologie a biomechaniky. Fyzioterapeutem se stává ten, kdo získá odbornou způsobilost k výkonu tohoto povolání podle zákona č. 96/2004Sb. a po absolvování vysokoškolského studia a to buď v bakalářském nebo magisterském studiu s možností postgraduálního vzdělávání. Diagnózy doporučované k fyzioterapii. U dětí: centrální koordinační porucha pohybového vývoje, dětská mozková obrna, asymetrické držení trupu, hlavy, skolióza, ortopedické vady hrudníku, různá neurologická onemocnění. U dospělých: cévní mozková příhoda, bolesti hlavy a páteře, bolesti klubů, poúrazové stavy, různá neurologická onemocnění. Fyzioterapie pomáhá i pacientům, u kterých je diagnostikována chronická nemoc, to znamená, že lidé trpí bolestí déle než půl roku. Její příčina nebývá většinou známá a člověk na ni reaguje vyčerpáním, depresí nebo cítí bezmoc. Vyskytuje se porucha spánku, ztráta motivace, poruchy libida, snižuje se chuť k jídlu, projevuje se zvýšená potivost, poruchy prokrvení, svalové křeče, ztuhlost apod. Již zde nastává doba stanovení vhodné a včasné diagnózy a terapie jako prevence. Klinické vyšetření. Jako první je nezbytné provést při vstupním pohovoru anamnézu. Důležité je od nemocného získat informace o jeho osobnosti, o prostředí ve kterém se pohybuje a o tom jak se dotyčný pohybově vyvíjel od dětství až do současné doby, to znamená, jaké má zaměstnání a jaké aktivity provádí ve svém volném čase, ale i to, zda prodělal nějaký úraz a jaký má názor na svůj zdravotní stav. Pohledem na postavu pacienta se zhodnotí jeho celkový stoj. Obvykle se začíná od dolních končetin, sleduje se postavení pánve, bederní páteř, postavení lopatek a ramen, tvar a symetrie hrudníku a držení hlavy vůči trupu. Podle výsledků vyšetření je stanovena léčba. Prevence by měla začínat již od dětství. V dospělém věku se již zvyšuje riziko bolestivých onemocnění. Nejdůležitější zásady prevence: pravidelný, přiměřený a pestrý pohyb nejlépe na zdravém vzduchu v dostateční míře věnovat pozornost psychické relaxaci racionální vyvážené stravování, udržovat si optimální hmotnost, vyvarovat se obezitě rovnováha mezi námahou a odpočinkem, pravidelná dovolená správná postel a pozice při spaní správná poloha při sezení provádět většinu činností se vzpřímenými zády, vyvarovat se déle trvající práci v předklonu správné zvedání břemen, břemena se zvedají s pokrčenými nohami v kolenou používat kvalitní a vhodné oděvy, vyvarovat se prostydnutí používat kvalitní, ortopedicky správnou obuv Fyzioterapie by měla být zakotvena v podvědomí každého člověka, jelikož v mnohých případech by mohla být účinnou cestou, jak zamezit vzniku závažných chorob s celospolečensky depresivním vlivem.