TOP lékaři

Vyberte si z aktuální nabídky specializovaných lékařských pracovišť a svěřte své zdraví do rukou opravdových odborníků.

SEO SITE COM

Praha


Oční ordinace

Další lékaři


Vitalion

Praha 1 - Nové Město


Alergologická ordinace

Urgentní medicína

Je relativně mladý obor, který se věnuje pacientům od okamžiku vzniku nemoci závažného nebo akutního rázu, nebo při kritickém zhoršení předcházejícího stavu. Pomoc takto postiženým osobám je založena na pevně stanoveném postupu : tísňová výzva – první pomoc – zásah na místě – transport – příjem v nemocnici. Urgentní příjmy poskytují ambulance lékařské první pomoci až po specializovanou péči o těžce nemocné v nemocničních zařízeních. Činnost těchto oddělení je velmi úzce spjata s přednemocniční neodkladnou péčí poskytovanou posádkami rychlé záchranné pomoci. Systém urgentní medicíny je založen na systému: - přednemocniční neodkladná péče, která je poskytována zdravotnickou záchrannou službou, - nemocniční neodkladná péče, - nemocniční péče poskytovaná na lůžkách ARO a JIP, Pro úspěšné fungování celého systému je důležité plynulé předávání pacienta bez zbytečných časových ztrát, tím se snižují následky onemocnění nebo úrazu. Pracoviště urgentního příjmu optimalizuje přechod pacienta z přednemocniční péče do péče nemocniční. Je materiálně a technicky vybaveno pro převzetí pacientů od posádek rychlé záchranné služby, dopravy raněných a nemocných (DRN), ale i samostatně příchozích. Jsou zde ošetřováni všichni pacienti, kteří potřebují neodkladnou lékařskou pomoc. Pracují zde lékaři se specializací urgentní medicína a všeobecné lékařství, kteří dle potřeby spolupracují s lékaři jiných oborů. Takto poskytnutá péče přináší pacientům výhodu lepších výsledků léčby, protože lékař-odborník přichází za pacientem přímo na ,,urgentní příjem“ a pacient tak nemusí složitě cestovat po nemocnici za jednotlivými lékaři. Další možnosti urgentní medicíny Pokud to podmínky a kapacity dovolují, může personál Emergency zajišťovat funkci resuscitačního týmu nemocnice, v případě nemocnic pavilonového typu je možnost zajistit mobilitu tohoto týmu pomocí sanitního vozidla. Pracoviště urgentního příjmu jsou i výukových pracovištěm pro stáže studentů a lékařů během jejich studia a atestačních příprav. Zřízení urgentního pracoviště v rámci nemocnice přináší v mnoha aspektech nejen organizační, ale i ekonomické úspory. Pro bezproblémové fungování tohoto pracoviště je potřeba definovat jeho statut. Nejlepším řešením je samostatné pracoviště s vlastní organizační strukturou, vlastními prostorami, vlastním materiálem a dostatečným personálním vybavením. Neméně důležité je správné nastavení smluvního vztahu se zdravotní pojišťovnou.