TOP lékaři

Vyberte si z aktuální nabídky specializovaných lékařských pracovišť a svěřte své zdraví do rukou opravdových odborníků.

SEO SITE COM

Praha


Oční ordinace

Další lékaři


MediClinic a.s

Jablonec nad Nisou


Revmatologická ordinace

MUDr. Alena Březíková

Zlín


Psychologické ordinace

PhDr. Alice Strossová

Opava


Psychologické ordinace

MUDr. Youngová & spol., s.r.o.

Praha 6


Psychologické ordinace

PhDr. Jarmila Škarpichová

Vsetín


Psychologické ordinace

Mgr. Dagmar Jakubská

Hradec Králové


Psychologické ordinace

Mgr. Monika Biolková

Bohumín


Psychologické ordinace

PhDr. Eva Holendová

Havlíčkův Brod


Psychologické ordinace

PhDr. Svatopluk Morávek

Šumperk


Psychologické ordinace

PhDr. Miluše Müllerová

Jihlava


Psychologické ordinace

PhDr. Jiřina Lukáčová

Kojetín


Psychologické ordinace

Mgr. Renata Kulková

Jablunkov


Psychologické ordinace

PhDr. Anna Kotrčová

Karlovy Vary


Psychologické ordinace

Mgr. Aleš Mikolášek

Louny


Psychologické ordinace

TENT KLINIK s.r.o.

Olomouc


Psychologické ordinace

MUDr. Peška Ivan

Brno


Psychologické ordinace

Mgr. Vladimíra Ptašniková

Krnov


Psychologické ordinace

Vitalion

Praha 1 - Nové Město


Alergologická ordinace

Mgr. Adriana Náhliková

Semily


Psychologické ordinace

Psychologické ordinace

Psychologie je název pocházející z řeckého slova psyché = duše a logia = věda, výzkum, nauka. Je tedy vědou, která studuje lidské chování, mentální procesy, tělesné dění včetně jejich vzájemných vztahů, snaží se je popsat a vysvětlit. Cílem psychologie je také získané poznatky využít ke zvýšení lidské spokojenosti a zdraví. Člověk, který se zabývá psychologií, výzkumně i prakticky, je označován jako psycholog. Psychologické poradenství v dnešní době pomáhá při volbě nového zaměstnání dle možností a kvalifikace jedince, poradenstvím v nezaměstnanosti, zjišťuje možnosti uplatnění ve vzdělávacích nebo rekvalifikačních kurzech. Dále účinně napomáhá při řešení krizových situací v partnerském nebo rodinném stavu, pomáhá řešit manželské a mezilidské vztahy. Snaží se klientovi ulehčit jeho situaci v kritických životních situacích. Poradny poskytují rovněž konzultace a odborné informace pedagogickým pracovníkům škol při výchově a vzdělávání dětí a mládeže, jejichž psychický, sociální vývoj, výchova, vzdělávání a profesní orientace vyžadují zvláštní pozornost. Základem je přímá spolupráce psychologa a klienta a to jak formou individuální péče, tak formou skupinové práce. Kompetence psychologického pracovníka: nikdy nevyšetřuje, neposuzuje a neradí, pokud konkrétní případ nespadá do jeho kompetence; - vždy využívá komplexní hledisko, - zabývá se problematikou prevence, zvláště pak možností nebezpečí vzniku druhotných potíží, - závěry a informace sděluje co nejšetrněji a objektivně, - hlavní a zásadní pracovní zásada je individuální přístup a mlčenlivost, Anamnéza je součástí každého vyšetření. Může probíhat formou rozhovoru nebo dotazníku, dotazující se klienta citlivě vyptává a své poznatky si průběžně zapisuje. Důležité je získat co nejvíce informací, které psychologa dovedou ke skrytému problému. Nejstarší psychologickou metodou je pozorování. Dobře vedené pozorování často přinese lepší poznatky než výsledky některých psychologických testů. Je však důležité vést přesné protokoly o pozorování nebo schémata, které mohou být přínosem při revizních vyšetřeních, kdy je provádí jiný odborník. Základní diagnostickou metodou je rozhovor. Vyžaduje důkladnou připravenost pro toho, kdo rozhovor povede. Důležité je sledovat také projevy klienta, které se stávají součástí komunikace. Další způsob psychologického vyšetření je provádění testů. Osoby, které testování provádějí, musí být řádně proškoleny a musí splňovat kritéria pro užívání testů. Vlastní příszup k testům může snížit přesnost testů a proto je nutné dodržovat stanovené požadavky autora testu.