TOP lékaři

Vyberte si z aktuální nabídky specializovaných lékařských pracovišť a svěřte své zdraví do rukou opravdových odborníků.

SEO SITE COM

Praha


Oční ordinace

Další lékaři


MUDr. Marcela Holubová

Havířov - Město


Praktický lékař pro děti a dorost

MUDr. RENATA KUTROVÁ MUDr. KATEŘINA SAITZOVÁ

Olomouc


Praktický lékař pro děti a dorost

MUDr. Leopold Sedláček s.r.o.

Krnov


Praktický lékař pro děti a dorost

Vitalion

Praha 1 - Nové Město


Alergologická ordinace

Kardio Michal Čepelák s.r.o.


Kardiologická ordinace

Kardiologická ordinace pro děti a dorost

Kardiologická ordinace pro děti a dorost Obor dětská kardiologie se zabývá onemocnění srdce u dětí a dospívající mládeže. Mnoho dětí se rodí s různými srdečními vadami. Někdy stačí tyto děti jen hlídat, jindy je ale potřeba operace. Často trpí arytmiemi, které mohou být stejné jako u dospělých a zrovna tak mohou být nebezpečné. Velkým pomocníkem v tomto oboru je echokardiografie, na jejímž základě se často ze sledování vylučují již zcela zdravé děti. Řada dospívajících je postižena vysokým tlakem, nebývá to jen dědičností, ale hlavně špatnou životosprávou. Dětská kardiologická ordinace provádí diagnostiku a léčbu se srdečním onemocněním u dětí od nejútlejšího věku do 19 let, EKG vyšetření, ultrazvukové vyšetření srdce, monitorování tlaku za pomoci tlakového přístroje Holter, který monitoruje krevní tlak po celých 24 hodin. Vrozené srdeční vady u dětí tvoří nejpočetnější skupinu. Péče o ně je celoživotní. Většina dětí s vrozenou srdeční vadou se rodí s normální porodní hmotností, první příznaky se ale objevují záhy po narození a ty se například projevují tím, že dítě ostatním v pohybových hrách nestačí, neboť nemocné srdce nemůže zajišťovat dostatečnou cirkulaci krve po těle, což vede k nahromadění tekutin, vznikne tlak na plicích, zkrátí se dech a dítěti se tak nedostává energie. Pražská nemocnice Motol představila novou metodu při vyšetření srdce u dětí. Využití této metody umožní lékaři detailní pohled na srdce, díky čemuž snáze odhalí jeho vady. Nový program pro magnetickou rezonanci pomáhá jak naplánovat operaci a při ní postupovat. Tato metoda je naprosto bezbolestná, děti ji mohou absolvovat i opakovaně. Pohybové aktivity mají pro děti s kardiovaskulárním onemocněním mimořádný význam jak z hlediska fyzického, tak z psychosociálního. Přiměřená fyzická zátěž umožňuje dětem fyziologický rozvoj a má i velmi důležitou složku výchovnou. Pohybem rekreační sportovní aktivitou dítě získává charakterové vlastnosti jako je odvaha a sebevědomí. Z tohoto pohledu je tak zřejmé, že vrozené srdeční vady by měly zkoordinovány operací včas, aby se dítě mohlo co nejdříve zapojit do těchto aktivit jako ostatní zdravé děti. Doporučení pro pohybovou aktivitu a sportování dětí s kardiovaskulárním onemocněním je individuální podle stanovené diagnózy. Stejně tak platí, že i po úspěšných zákrocích je důležitá kontrola nad pohybovými a sportovními aktivitami, kterých se děti zúčastňují.