TOP lékaři

Vyberte si z aktuální nabídky specializovaných lékařských pracovišť a svěřte své zdraví do rukou opravdových odborníků.

SEO SITE COM

Praha


Oční ordinace

Další lékaři


Pohotovostní lékárna Praha 1

Praha 1


Pohotovostní lékárny

Pohotovostní lékárna Praha 2

Praha 2


Pohotovostní lékárny

Pohotovostní lékárna Praha 4

Praha 4


Pohotovostní lékárny

Pohotovostní lékárna Praha 6

Praha 6


Pohotovostní lékárny

Pohotovostní lékárna Praha 7

Praha 7


Pohotovostní lékárny

Pohotovostní lékárna Praha 8

Praha 8


Pohotovostní lékárny

Pohotovostní lékárna Brno

Brno


Pohotovostní lékárny

Pohotovostní lékárna Ostrava

Ostrava


Pohotovostní lékárny

Pohotovostní lékárna Olomouc

Olomouc


Pohotovostní lékárny

Pohotovostní lékárna Zlín

Zlín


Pohotovostní lékárny

Vitalion

Praha 1 - Nové Město


Alergologická ordinace

Pohotovostní lékárny

V dnešní době se většina lékáren snaží svým zákazníkům nabídnout maximální péči, proto jsou zřizovány pohotovostí lékárny, jejichž služby jsou pacientům k dispozici po celých 24 hodin. Prodej a výdej léků je prováděn jednak na předpis nebo volným prodejem léků a různých léčiv, na které není potřeba lékařský recept. Pohotovostních lékáren využívají především lidé, kteří přicházejí z ošetření na pohotovosti, nebo ti, kteří neměli během dne čas z různých důvodů, si potřebné medikamenty vyzvednout. U léků vydávaných pacientovi na recept ověří lékárník před výdejem vyznačené dávkování, způsob aplikace a další náležitosti. Jeho povinností je pozastavit vydání léků, které mohou mít vzájemné nežádoucí ovlivnění. Tuto skutečnost lékárník prokonzultuje s ošetřujícím lékařem a pokud se jedná o pozdní dobu (po ordinačních hodinách), lékárník prozatím léky nevydá a důvod poznamená na recept. Jedná-li se o výdej přípravku hrazeného z veřejného zdravotního pojištění, vydá vždy takový počet balení, který odpovídá zajištění léčby pacienta nejdéle však na dobu třech měsíců. Léky nesmí lékárna vydat v případě, že na lékařském receptu chybí razítko nebo podpis lékaře, identifikace zdravotnického zařízení, kde byl recept vystaven nebo identifikační číslo pacienta a kód jeho zdravotní pojišťovny, pokud jej nelze doplnit. Součástí výdeje léků je poskytnutí informací nezbytných pro správné a bezpečné užívání vydávaných léků a pro jejich uchovávání. Činnost a provoz každé lékárny, tak i té pohotovostní je ovlivňován jistými faktory. Jsou to např. sezónní vlivy, kdy poptávka po lécích stoupá např. při chřipkové epidemii, prostředí ve kterém je lékárna umístěna, zda se jedná o lékárnu umístěnou v nemocničním komplexu, nebo poblíž ordinace odborného lékaře. Velký význam pro pacienta má i ta skutečnost, zda lékárna má požadované léky na skladě a nebo je musí objednat apod. Jisté ale je, že pohotovostní lékárny jsou mezi lidmi oblíbené, neboť jim umožnují nákup i vyzvednutí léků v době, kdy je mnohdy akutně potřebují. Lékárenská činnost se je prováděna s ohledem na zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 79/1997Sb. o léčivech a zákone č.160/1992Sb. o zdravotní péči v nestátních zdravotních zařízeních.