Další lékaři


MUDr. Radomír Kelíšek

Zlín


Ortopedická ordinace

MUDr. Radovan Baier

Teplice


Ortopedická ordinace

MediClinic a.s

Jablonec nad Nisou


Revmatologická ordinace

MUDr. Karel Horel

Česká Lípa


Ortopedická ordinace

MUDr. Václav Matuška

Písek


Ortopedická ordinace

MUDr. Zdenek Eichler

Olomouc


Ortopedická ordinace

MUDr. Karel Přibyl

Česká Lípa


Ortopedická ordinace pro děti a dorost

MUDr. Oldřich Vinš

Český Brod


Ortopedická ordinace

MUDr. Jan Hendrych

Frýdlant


Ortopedická ordinace

MUDr. Vladimír Hájek

Třebíč


Ortopedická ordinace

MUDr. Miroslav Dobiášek

Blansko


Ortopedická ordinace

MUDr. Gernert Alan

Jilemnice


Ortopedická ordinace

MUDr. Alois Kapounek

Praha


Ortopedická ordinace

MUDr. Tomáš Kunc

Plzeň


Ortopedická ordinace

MUDr. Jaroslav Holík

Úpice


Ortopedická ordinace pro děti a dorost

MUDr. Petr Šizling

Žatec


Ortopedická ordinace

MUDr. Milan Peřina

Pardubice - Zelené Předměstí


Ortopedická ordinace pro děti a dorost

MUDr. Martin Dzivjak

Louny


Ortopedická ordinace pro děti a dorost

Ortopedická ordinace

Ortopedická ordinace Je zaměřena na diagnostiku a léčbu stavů po úrazech a vad pohybového ústrojí. Největší počet poruch, které jsou předmětem léčby, postihují klouby, páteř a končetiny. I bolest kloubů může negativně ovlivnit aktivní část života. Nejlehčí formou onemocnění jsou blokády, které vznikají u lidí, kteří jsou nuceny, zvláště při zaměstnání, dlouhou dobu sedět nebo setrvávat v nepříznivé poloze. Správná analýza poznatků zjištěných při vyšetření umožňuje stanovení diagnózy a určit léčebný postup. Postup při ortopedickém vyšetření: anamnéza, klinické vyšetření, paraklinické vyšetření (RTG, sonografie, CT, termografie apod.), astroskopické vyšetření ( endoskopická metoda určená k přímému vyšetření nitrokloubních struktur). Při získávání anamnézy je důležité vytvořit atmosféru důvěry pacienta k lékaři, která je také jedním z předpokladů úspěšné léčby. Lékař se dotazuje na závažná onemocnění, které pacient prodělal, jaké užívá léky, na výskyt alergie, jestli má škodlivé návyky jako je kouření, alkohol apod. I údaje o profesi mohou pomoci při objasnění příčin ortopedických potíží. Nejčastější příznaky, které pacienta k ortopedovi přivádí, jsou bolest v oblasti pohybového aparátu, porucha funkce pohybového aparátu, ale jsou to i různé kosmetické vady jako je deformita končetiny prstů, nestejná dálka končetin, malý tělesný vzrůst apod. Do ortopedické ordinace přivádí lidi i pouhé obavy z poruchy funkce pohybového ústrojí nebo ztráty schopnosti vykonávat své zaměstnání či sportovní činnost. Pacient je, aniž by si to sám uvědomil, je vyšetřován již při vstupu do ordinace. Lékař si všímá jeho chůze, způsobu svlékání, kdy při potížích může jít o poruchu funkce určitého kloubu. Ortoped posuzuje držení těla a zjišťuje případné asymetrie, jako je např. zakřivení páteře, hodnotí tvar nohy, klenbu, postavení palců a prstů na nohou. Klinické vyšetření zahrnuje vyšetření pohledem (aspekce), vyšetření pohmatem (palpace), vyšetření poklepem (perkuse), vyšetření poslechem (auskultace), měření délky a obvodu končetin, vyšetření kloubní pohyblivosti (goniometrie) a svalový test. Většina pacientů vyhledá odbornou pomoc ortopeda již při vyskytnutí se určitých příznaků a bolesti. Právě příznaky a příčiny hrají důležitou roli při diagnostice léčebném postupu. Dle dostupných statistik má ortopedické potíže každý čtvrtý pacient, který navštíví svého praktického lékaře.