TOP lékaři

Vyberte si z aktuální nabídky specializovaných lékařských pracovišť a svěřte své zdraví do rukou opravdových odborníků.

MUDr. Jaroslava Havrlantová

Vratimov


Praktický lékař pro dospělé

Další lékaři


MUDr. Monika Hauptigová

Liberec II


Praktický lékař pro dospělé

MUDr. Jiří Trněný

Příšovice


Praktický lékař pro dospělé

MUDr. Hana Blažková

Veselí nad Lužnicí


Praktický lékař pro dospělé

MUDr. Martina Žemlová

Brno - Komín


Závodní preventivní péče

MUDr. Zuzana Kuchařová

Adamov


Závodní preventivní péče

MUDr. Josef Kroulík

Ledenice


Praktický lékař pro dospělé

MUDr. JANKA ZAPLETALOVÁ s.r.o.

Brno-Kohoutovice


Praktický lékař pro dospělé

MUDr. Radmila Fábriková, s.r.o.

Vřesina


Praktický lékař pro dospělé

MUDr. Naděžda Ostrá

Ženklava


Praktický lékař pro dospělé

MUDr. Ilja Šindelářová

Vrdy


Praktický lékař pro dospělé

MUDr. Barbora Mádrová

Troubsko


Závodní preventivní péče

MUDr. Ludmila Nadymáčková

Prostějov


Závodní preventivní péče

MUDr. Helena Stoklásková

Šlapanice


Praktický lékař pro dospělé

WEMED s.r.o. MUDr. Marcel Weiss

Krnov


Praktický lékař pro dospělé

MUDr. Hlásenský s.r.o.

Hodonín


Závodní preventivní péče

MUDr. Roman Stehlík s.r.o.

Brno - Židenice


Závodní preventivní péče

MUDr. Eva Skotáková

Brno - Lesná


Praktický lékař pro dospělé

MUDr. Alena Štáhlichová

Klatovy I


Závodní preventivní péče

MUDr. Martin Skutil

Brno - Řečkovice


Závodní preventivní péče

Všeobecné praktické lékařství s.r.o.

Třebíč


Praktický lékař pro dospělé

MUDr. Marketa Kufová s.r.o.

Žulová


Závodní preventivní péče

MUDr. Dita Popová

Jablonec nad Nisou


Praktický lékař pro dospělé

Závodní preventivní péče

Závodní lékař má uzavřen pracovněprávní vztah se zaměstnavateli, pro jehož pracovníky vykonává závodní preventivní péči (jinak také pracovně lékařskou péči) stanovenou příslušnými právními předpisy. Nejedná se o samostatný lékařský obor, ale o praktické lékařství ve specifických podmínkách. Závodní preventivní péče je jedním z druhů zdravotní péče, jejímž cílem je ochrana zdraví při práci, předcházení vzniku nemocí nebo jejich zhoršení vlivem práce nebo pracovního prostředí. Nejedná se o péči léčebnou, ale preventivní. Cíl a náplň preventivní péče je zakotvena v Úmluvě ILO č.161 o závodních zdravotních službách. Její činnost a náplň se dělí do třech oblastí: - odborná poradenská činnost, - dohled nad pracovními podmínkami, - dohled nad zdravím zaměstnanců, Závodní lékař provádí preventivní prohlídky za účelem posouzení zdravotní způsobilosti k práci, nedílnou součástí prohlídek je podchycení včasných stádií nemocí, ale také takových zdravotních stavů, u kterých lze předpokládat, že vlivem práce a pracovních podmínek může dojít ke zhoršení. Podle účelu a náročnosti prováděné práce jsou zdravotní prohlídky rozlišovány na: prohlídky vstupní, periodické, mimořádné, výstupní, následné a řadové. Na základě uzavřené dohody závodní lékař provede vstupní prohlídky u pracovníků, které jsou zařazeni do první až čtvrté kategorie. Pracovníci, kteří jsou zařazeni do první kategorie ( administrativní činnost) mohou podle svého uvážení absolvovat vstupní prohlídku u svého praktického lékaře, kde jsou registrováni. U ostatních pracovníků, kteří jsou zařazeni do druhé až čtvrté kategorie, provádí závodní lékař vstupní periodické prohlídky. Jedná se o ty zaměstnance, kteří ke své činnosti musí mít ochranné pracovní pomůcky, nebo jsou zařazeni do pracovních procesů spojených s rizikem ohrožení zdraví. Závodní lékař se vždy seznamuje s konkrétními podmínkami na jednotlivých pracovištích a o každém zaměstnanci vede písemnou a elektronickou dokumentaci. Vyšetření v rámci periodických a ostatních prohlídek je prováděno po telefonickém objednání v určeném časovém intervalu. Všechny lékařské prohlídky jsou prováděny v ordinaci závodního lékaře. Vstupní prohlídka je v zájmu zaměstnavatele a proto tuto prohlídku hradí zaměstnavatel. Dnem 1.4. 2012 s nabytím účinnosti zákona č.373/2011Sb. o specifických zdravotních službách, přestávají zdravotní pojišťovny hradit závodní preventivní péči, tuto péči hradí celou zaměstnavatel.