TOP lékaři

Vyberte si z aktuální nabídky specializovaných lékařských pracovišť a svěřte své zdraví do rukou opravdových odborníků.

SEO SITE COM

Praha


Oční ordinace

Další lékaři


Pardubická nemocnice

Pardubice


Nemocniční zařízení a ústavy

Chrudimská nemocnice

Chrudim


Nemocniční zařízení a ústavy

Orlickoústecká nemocnice

Ústí nad Orlicí


Nemocniční zařízení a ústavy

Litomyšlská nemocnice

Litomyšl


Nemocniční zařízení a ústavy

Svitavská nemocnice

Svitavy


Nemocniční zařízení a ústavy

POHOTOVOST DĚTSKÁ

Lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost zajišťuje vyšetření a ošetření při náhlé změně zdravotního stavu nebo při zhoršení průběhu léčby např. při respiračním onemocnění, která patří k dlouhodobě nejčastějším příčinám nemocnosti. Jedná se především o zánětlivá onemocnění dýchacího ústrojí, kterými jsou záněty vedlejších dutin nosních, záněty nosní sliznice, záněty nosohltanu, záněty středouší. Zvláště v dětském věku jsou tyto infekce velmi časté. U těchto stavů ve většině případů není nutná antibiotická léčba, ale namístě je takzvaná úlevová léčba zaměřená na potlačení hlavních příznaků. Rodiče přicházejí na dětskou pohotovost s dětmi, které zpravidla mají zvýšenou teplotu kolem 38 st. C. Horečka bývá zpravidla doprovázena dávivým dráždivým kašlem. Náhle vzniklý kašel s dalšími příznaky může vést až k pneumonii ( zápal plic). Závažným zhoršením zdravotního stavu u dítěte může být i únava, dušnost, nechutenství, omezený příjem tekutin, který může vést až k dehydrataci organismu malého pacienta. Ve většině případů je dětským lékařem doporučen klid na lůžku, spolu s úlevovou léčbou. Pokud však výše uvedené potíže přetrvávají déle jak týden, rodičům je doporučeno vyšetření u pediatra a provedení rentgenologického vyšetření, které bývá obvykle doprovázeno vyšetřením krve se zaměřením na hodnoty zánětu a sedimentaci. Na dětské lékařské pohotovosti jsou ošetřovány úrazy, jejichž příčinou bývají nejčastěji pády, opařeniny nebo popáleniny. K těmto úrazům zpravidla dochází neznalostí dětí, jak se vyhnout případným rizikům nebo nedostatečným dohledem dospělých. Rodiče by si měli uvědomit, že dítě neustále roste, vyvíjí se a samo nemá dostatek zkušeností a ani představu s jakým nebezpečím se může setkat. Až příliš často je úraz výsledkem zbytečných rizik a špatného odhadu situace. Čím je dítě mladší, tím větší je potřeba dohledu a pomoci dospělých. Mezi nejčastějšími jsou úrazy v domácnosti, to znamená, že úrazy se dětem stávají převážně doma nebo v bezprostředním okolí domova a je to tím, že zde děti tráví nejvíce času. Domácí úrazy se stávají při běžných denních aktivitách a zábavě a postihují děti různého věku. Prevence proti dětským úrazům je založena na bezpečném prostředí, dohledu a výchově k bezpečnému chování. Výchova musí začít od nejútlejšího věku a nesmí být jen zákazem, ale i návodem, jak a co dělat bezpečně. Provoz služby lékařské pohotovosti zajišťuje vždy zřizovatel. Tím mohou být nemocnice, státní i soukromá, zdravotnická zařízení včetně soukromých poliklinik, v některých případech to jsou i zdravotnická zařízení, jejichž zřizovateli jsou jednotlivé městské části. Lékařská pohotovostní služba není určena pro běžné lékařské výkony a vyšetření, její základní zaměření je směřováno na poskytování zdravotní péče při stavech, které bezprostředně neohrožují život nebo zdraví dítěte.