Další lékaři


Všeobecné praktické lékařství s.r.o.

Třebíč


Praktický lékař pro dospělé

MUDr. Pavel Daniel - Praktický lékař

Jihlava


Praktický lékař pro dospělé

MUDr. Jindřich Zahrádka

Třebíč


Závodní preventivní péče

MUDr. Jana Musilová

Jamné


Praktický lékař pro dospělé

MUDr. Zdeněk Kéda

Stařeč


Praktický lékař pro dospělé

MUDr. Jiří Ordelt

Chotěboř


Závodní preventivní péče

MUDr. Pavel Kudláček

Bystřice nad Perštejnem


Praktický lékař pro dospělé

MUDr. Helena Káfuňková

Dukovany


Závodní preventivní péče

MUDr. Hana Bělehrádková

Žďár nad Sázavou


Závodní preventivní péče

MUDr. Adria Ordeltová

Chotěboř


Závodní preventivní péče

MUDr. Jana Bednaříková

Žďár nad Sázavou 4


Praktický lékař pro dospělé

MUDr. Aleš Blažek

Nové Veselí


Diabetologická ordinace

MUDr. Jindřich Turinský

Krucemburk


Praktický lékař pro dospělé

MUDr. Helena Havránková (ZS Hájek)

Třebíč


Praktický lékař pro dospělé

MUDr. Zdeňka Janoušková

Měřín


Praktický lékař pro dospělé

MUDr. František Junek

Moravské Budějovice


Závodní preventivní péče

MUDr. Jitka Charousková

Třebíč


Závodní preventivní péče

MUDr. Jan Havelka

Kostelec


Praktický lékař pro dospělé

MUDr. Jana Pátková

Pelhřimov


Praktický lékař pro dospělé

MUDr. Renáta Bínová

Jihlava


Praktický lékař pro dospělé

Závodní preventivní péče

Závodní lékař má uzavřen pracovněprávní vztah se zaměstnavateli, pro jehož pracovníky vykonává závodní preventivní péči (jinak také pracovně lékařskou péči) stanovenou příslušnými právními předpisy. Nejedná se o samostatný lékařský obor, ale o praktické lékařství ve specifických podmínkách. Závodní preventivní péče je jedním z druhů zdravotní péče, jejímž cílem je ochrana zdraví při práci, předcházení vzniku nemocí nebo jejich zhoršení vlivem práce nebo pracovního prostředí. Nejedná se o péči léčebnou, ale preventivní. Cíl a náplň preventivní péče je zakotvena v Úmluvě ILO č.161 o závodních zdravotních službách. Její činnost a náplň se dělí do třech oblastí: - odborná poradenská činnost, - dohled nad pracovními podmínkami, - dohled nad zdravím zaměstnanců, Závodní lékař provádí preventivní prohlídky za účelem posouzení zdravotní způsobilosti k práci, nedílnou součástí prohlídek je podchycení včasných stádií nemocí, ale také takových zdravotních stavů, u kterých lze předpokládat, že vlivem práce a pracovních podmínek může dojít ke zhoršení. Podle účelu a náročnosti prováděné práce jsou zdravotní prohlídky rozlišovány na: prohlídky vstupní, periodické, mimořádné, výstupní, následné a řadové. Na základě uzavřené dohody závodní lékař provede vstupní prohlídky u pracovníků, které jsou zařazeni do první až čtvrté kategorie. Pracovníci, kteří jsou zařazeni do první kategorie ( administrativní činnost) mohou podle svého uvážení absolvovat vstupní prohlídku u svého praktického lékaře, kde jsou registrováni. U ostatních pracovníků, kteří jsou zařazeni do druhé až čtvrté kategorie, provádí závodní lékař vstupní periodické prohlídky. Jedná se o ty zaměstnance, kteří ke své činnosti musí mít ochranné pracovní pomůcky, nebo jsou zařazeni do pracovních procesů spojených s rizikem ohrožení zdraví. Závodní lékař se vždy seznamuje s konkrétními podmínkami na jednotlivých pracovištích a o každém zaměstnanci vede písemnou a elektronickou dokumentaci. Vyšetření v rámci periodických a ostatních prohlídek je prováděno po telefonickém objednání v určeném časovém intervalu. Všechny lékařské prohlídky jsou prováděny v ordinaci závodního lékaře. Vstupní prohlídka je v zájmu zaměstnavatele a proto tuto prohlídku hradí zaměstnavatel. Dnem 1.4. 2012 s nabytím účinnosti zákona č.373/2011Sb. o specifických zdravotních službách, přestávají zdravotní pojišťovny hradit závodní preventivní péči, tuto péči hradí celou zaměstnavatel.