TOP lékaři

Vyberte si z aktuální nabídky specializovaných lékařských pracovišť a svěřte své zdraví do rukou opravdových odborníků.

MUDr. Jaroslava Havrlantová

Vratimov


Praktický lékař pro dospělé

Další lékaři


MUDr. Radmila Fábriková, s.r.o.

Ostrava - Svinov


Praktický lékař pro dospělé

MUDr. Naděžda Ostrá

Ženklava


Praktický lékař pro dospělé

MUDr. Procházková Ivana s.r.o.

Frýdek-Místek


Praktický lékař pro dospělé

MUDr. Marcel Weiss

Krnov


Praktický lékař pro dospělé

MUDr. František Cibulka

Karviná - Nové Město


Závodní preventivní péče

MUDr. Marie Jurnová

Třinec - Staré Město


Závodní preventivní péče

MUDr. Ingrid Ječmínková

Nový Jičín - Loučka


Praktický lékař pro dospělé

MUDr. František Filípek

Opava-Kateřinky


Praktický lékař pro dospělé

MUDr. Václav Filip

Veřovice


Rehabilitační ordinace

MUDr. Marie Papalová

Třinec III


Praktický lékař pro dospělé

MUDr. Antonín Novák s.r.o

Krnov


Praktický lékař pro dospělé

MUDr. Jana Sládková

Jablunkov


Praktický lékař pro dospělé

MUDr. Veronika Kolenová

Ostrava - Vítkovice


Praktický lékař pro dospělé

MUDr. Markéta Kubatá

Šilheřovice


Praktický lékař pro dospělé

MUDr. Radim Knopp

Staříč


Praktický lékař pro dospělé

MUDr. Táňa Vávrová

Nový Jičín


Praktický lékař pro dospělé

MUDr. Jiří Prokeš s.r.o

Nový Jičín


Závodní preventivní péče

MUDr. Zdeňka Kobierská

Karviná - Ráj


Praktický lékař pro dospělé

MUDr. Jan Noga

Havířov - Šumbark


Praktický lékař pro dospělé

MUDr. Jaromíra Fabianová

Studénka


Praktický lékař pro dospělé

MUDr. Otakar Kopřiva s.r.o.

Vrbno pod Pradědem


Praktický lékař pro dospělé

MUDr. Danuše Tenčíková s.r.o.

Havířov - město


Praktický lékař pro dospělé

Závodní preventivní péče

Závodní lékař má uzavřen pracovněprávní vztah se zaměstnavateli, pro jehož pracovníky vykonává závodní preventivní péči (jinak také pracovně lékařskou péči) stanovenou příslušnými právními předpisy. Nejedná se o samostatný lékařský obor, ale o praktické lékařství ve specifických podmínkách. Závodní preventivní péče je jedním z druhů zdravotní péče, jejímž cílem je ochrana zdraví při práci, předcházení vzniku nemocí nebo jejich zhoršení vlivem práce nebo pracovního prostředí. Nejedná se o péči léčebnou, ale preventivní. Cíl a náplň preventivní péče je zakotvena v Úmluvě ILO č.161 o závodních zdravotních službách. Její činnost a náplň se dělí do třech oblastí: - odborná poradenská činnost, - dohled nad pracovními podmínkami, - dohled nad zdravím zaměstnanců, Závodní lékař provádí preventivní prohlídky za účelem posouzení zdravotní způsobilosti k práci, nedílnou součástí prohlídek je podchycení včasných stádií nemocí, ale také takových zdravotních stavů, u kterých lze předpokládat, že vlivem práce a pracovních podmínek může dojít ke zhoršení. Podle účelu a náročnosti prováděné práce jsou zdravotní prohlídky rozlišovány na: prohlídky vstupní, periodické, mimořádné, výstupní, následné a řadové. Na základě uzavřené dohody závodní lékař provede vstupní prohlídky u pracovníků, které jsou zařazeni do první až čtvrté kategorie. Pracovníci, kteří jsou zařazeni do první kategorie ( administrativní činnost) mohou podle svého uvážení absolvovat vstupní prohlídku u svého praktického lékaře, kde jsou registrováni. U ostatních pracovníků, kteří jsou zařazeni do druhé až čtvrté kategorie, provádí závodní lékař vstupní periodické prohlídky. Jedná se o ty zaměstnance, kteří ke své činnosti musí mít ochranné pracovní pomůcky, nebo jsou zařazeni do pracovních procesů spojených s rizikem ohrožení zdraví. Závodní lékař se vždy seznamuje s konkrétními podmínkami na jednotlivých pracovištích a o každém zaměstnanci vede písemnou a elektronickou dokumentaci. Vyšetření v rámci periodických a ostatních prohlídek je prováděno po telefonickém objednání v určeném časovém intervalu. Všechny lékařské prohlídky jsou prováděny v ordinaci závodního lékaře. Vstupní prohlídka je v zájmu zaměstnavatele a proto tuto prohlídku hradí zaměstnavatel. Dnem 1.4. 2012 s nabytím účinnosti zákona č.373/2011Sb. o specifických zdravotních službách, přestávají zdravotní pojišťovny hradit závodní preventivní péči, tuto péči hradí celou zaměstnavatel.