TOP lékaři

Vyberte si z aktuální nabídky specializovaných lékařských pracovišť a svěřte své zdraví do rukou opravdových odborníků.

MUDr. Moderní Lékař 1234

Praha


Praktický lékař pro dospělé

Další lékaři


Pardubická nemocnice

Pardubice


Nemocniční zařízení

Chrudimská nemocnice

Chrudim


Nemocniční zařízení

Litomyšlská nemocnice

Litomyšl


Nemocniční zařízení

Svitavská nemocnice

Svitavy


Nemocniční zařízení

POHOTOVOST DĚTSKÁ

Lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost zajišťuje vyšetření a ošetření při náhlé změně zdravotního stavu nebo při zhoršení průběhu léčby např. při respiračním onemocnění, která patří k dlouhodobě nejčastějším příčinám nemocnosti. Jedná se především o zánětlivá onemocnění dýchacího ústrojí, kterými jsou záněty vedlejších dutin nosních, záněty nosní sliznice, záněty nosohltanu, záněty středouší. Zvláště v dětském věku jsou tyto infekce velmi časté. U těchto stavů ve většině případů není nutná antibiotická léčba, ale namístě je takzvaná úlevová léčba zaměřená na potlačení hlavních příznaků. Rodiče přicházejí na dětskou pohotovost s dětmi, které zpravidla mají zvýšenou teplotu kolem 38 st. C. Horečka bývá zpravidla doprovázena dávivým dráždivým kašlem. Náhle vzniklý kašel s dalšími příznaky může vést až k pneumonii ( zápal plic). Závažným zhoršením zdravotního stavu u dítěte může být i únava, dušnost, nechutenství, omezený příjem tekutin, který může vést až k dehydrataci organismu malého pacienta. Ve většině případů je dětským lékařem doporučen klid na lůžku, spolu s úlevovou léčbou. Pokud však výše uvedené potíže přetrvávají déle jak týden, rodičům je doporučeno vyšetření u pediatra a provedení rentgenologického vyšetření, které bývá obvykle doprovázeno vyšetřením krve se zaměřením na hodnoty zánětu a sedimentaci. Na dětské lékařské pohotovosti jsou ošetřovány úrazy, jejichž příčinou bývají nejčastěji pády, opařeniny nebo popáleniny. K těmto úrazům zpravidla dochází neznalostí dětí, jak se vyhnout případným rizikům nebo nedostatečným dohledem dospělých. Rodiče by si měli uvědomit, že dítě neustále roste, vyvíjí se a samo nemá dostatek zkušeností a ani představu s jakým nebezpečím se může setkat. Až příliš často je úraz výsledkem zbytečných rizik a špatného odhadu situace. Čím je dítě mladší, tím větší je potřeba dohledu a pomoci dospělých. Mezi nejčastějšími jsou úrazy v domácnosti, to znamená, že úrazy se dětem stávají převážně doma nebo v bezprostředním okolí domova a je to tím, že zde děti tráví nejvíce času. Domácí úrazy se stávají při běžných denních aktivitách a zábavě a postihují děti různého věku. Prevence proti dětským úrazům je založena na bezpečném prostředí, dohledu a výchově k bezpečnému chování. Výchova musí začít od nejútlejšího věku a nesmí být jen zákazem, ale i návodem, jak a co dělat bezpečně. Provoz služby lékařské pohotovosti zajišťuje vždy zřizovatel. Tím mohou být nemocnice, státní i soukromá, zdravotnická zařízení včetně soukromých poliklinik, v některých případech to jsou i zdravotnická zařízení, jejichž zřizovateli jsou jednotlivé městské části. Lékařská pohotovostní služba není určena pro běžné lékařské výkony a vyšetření, její základní zaměření je směřováno na poskytování zdravotní péče při stavech, které bezprostředně neohrožují život nebo zdraví dítěte.