TOP lékaři

Vyberte si z aktuální nabídky specializovaných lékařských pracovišť a svěřte své zdraví do rukou opravdových odborníků.

SEO SITE COM

Praha


Oční ordinace

Další lékaři


Alternativní medicína

Alternativní medicínaAlternativní medicína Alternativní medicína, též nekonvenční medicína, je široký pojem, který označuje skupinu terapeutických a preventivních systémů, praktik a produktů, které nejsou částí konvenční medicíny. Jedná se o metody, které jsou postaveny na alternativních filozofických názorech. Ve většině případech je provádí léčitel. Tyto metody nejsou vyučovány na lékařských fakultách a ani nejsou považovány za standardní postup léčby. Alternativní metody jsou rozděleny podle jednotlivých hledisek: léčebné postupy, které jsou založeny na přírodních prostředcích: fototerapie, aromaterapie, hydroterapie, termoterapie apod. metody manuální : osteopatie nebo masáže metody paranormální : psychotronika, snímání aury apod. akupunktura Některé metody se dají také rozdělit podle stáří,neboť jejich původ má pradávnou historii a to ať už se jedná o bylinkářství, astrologii nebo metody čínského léčitelství. Mezi nové metody patří například akupunktura nebo laserpunktura. Jedním z nejrozšířenějších oborů alternativní léčby je homeopatie. Jejím základním motem je …podobné se léčí podobným…. To znamená, že určitá látka( pokud je známá) vyvolá u člověka příznaky onemocnění a tato látka je mu předepisována jako lék.Léčba spočívá v používání různých přírodních látek, jako jsou rostliny, minerály a živočišné produkty, avšak ne v původním stavu, ale v silně zředěném. Rizika alternativní medicíny: Negativně hodnotí alternativní medicínu především lékaři nebo klienti léčitelů, kteří s terapií nemají dobré zkušenosti a nebo jí byli dokonce poškozeni( např. zanesení infekce při provádění akupunktury, či napíchnutí cévy). Dalším nebezpečím mohou být i neuvážené rady některých léčitelů, kdy klientovi doporučí vysadit léky a nahradit je bylinkami. Tento návrh léčitele může mít až fatální následky. Dalším rizikem je, že léčitel nemá dostatečné vzdělání, aby rozpoznal vážnou chorobu a jeho metoda zvláště u závažných případů, je naprosto neúčinná. Přesto existují mezi zdravotníky lidé, kteří alternativní medicínu podporují nebo dokonce sami praktikují na ostatních. Někteří léčitelé pocházejí z řad lékařů a nebo jsou členy spolků, které propagují některé metody alternativní medicíny a schvalují užití některých vybraných postupů. Jejich výhrady ale směřují proti laickému provozování zdravotní péče. Metody jako je homeopatie nebo akupunktura si jistě mezi lidmi našly své místo. V rámci svobodného podnikání jsou nabízeny léčitelské služby, na trhu jsou v široké nabídce publikace o tam jak pečovat o své zdravía nebo jak využívat alternativní postupy léčby.