TOP lékaři

Vyberte si z aktuální nabídky specializovaných lékařských pracovišť a svěřte své zdraví do rukou opravdových odborníků.

SEO SITE COM

Praha


Oční ordinace

Další lékaři


×

Omlouváme se, ale nebyla nalezena žádná Vámi hledaná data.

Můžete to vyzkoušet ještě jednou a nebo pokračujte ve vyhledávání.
Chcete-li pomoct, kontaktujte nás přes KONTAKTNÍ CENTRUM.
Přejeme příjemné hledání.

Anesteziologická ordinace

Anesteziologická ordinace Anestézie je v medicíně dělena na dvě části, celkovoua regionální. Oba druhy se pro dosažení optimálního anestetického účinku mohou kombinovat.Regionální anestézie (místní), neovlivňuje centrální nervový systém a anesteziologický tým musí být připraven i na přechod k celkové anestézii. Nedílnou součástí anesteziologické péče je příprava pacienta před anestézií, jeho vyšetření před plánovaným výkonem. Rozsah přípravy ovlivňuje závažnost operace, zdravotní stav pacienta a časové hledisko zákroku. Základem vyšetření před anestézií je anamnéza, klinické vyšetření, laboratorní a jiná pomocná vyšetření. V anamnéze je nutné od pacienta získat informace o případných chorobách srdce, cév, plic, ledvin, jater a centrálního nervového systému, zjistit zda pacient pije alkohol a zda užíval nebo užívá jiné návykové prostředky. V rámci klinického vyšetření je důležité zapsat výšku a váhu pacienta, tělesnou teplotu, krevní tlak a puls. Laboratorní a pomocná vyšetření jsou prováděna podle nálezu v anamnéze a podle výsledku fyzikálního vyšetření. Před každou operací vyšetří pacienta anesteziolog. Tato vizita musí být provedena nejpozději jeden den před operačním výkonem a má následující cíle: zhodnocení fyzického a psychického stavu stanovení rizika anestezie výběr způsobu anestezie poučení pacienta a získání jeho souhlasu uklidnění pacienta Poučení pacienta před operačním zákrokem je nezbytné, lékař musí od pacienta získat výslovný souhlas se zákrokem a s potřebnými opatřeními. Poučení pacienta před operací musí být úměrné rozsahu a naléhavosti zákroku. Vše je zaznamenáno v dotazníku, který pacient podepíše. Rozhodně musí poučení probíhat tak, aby u pacienta nedošlo ke zneklidnění nebo vystrašení. Strach a úzkost pacienta narušují jeho duševní rovnováhu, což má za následek negativní působení při vstupu do anestezie. Při přípravě pacienta na anestezii by měl být zdravotnický personál přátelský, chápavý a trpělivý, měl by se umět vcítit do úzkosti pacienta a uklidnit ho. Správná komunikace personálu s pacientem před anestezií pozitivně ovlivní nejen pacienta, ale i průběh operačního zákroku. Jsou to náročné situace, které zdravotníci musí zvládat v průběhu celé své praxe. Anesteziologie je nauka, která převádí do praxe nejnovější poznatky vědy v oblasti celkového a místního znecitlivění. Přináší pacientům relativní komfort pro provedení operačních zákroků nebo bolestivých výkonů.