TOP lékaři

Vyberte si z aktuální nabídky specializovaných lékařských pracovišť a svěřte své zdraví do rukou opravdových odborníků.

SEO SITE COM

Praha


Oční ordinace

Další lékaři


MUDr. Vladimír Hrabal

Uničov


Chirurgická ordinace

MUDr. Dagmar Marková

Olomouc


Chirurgická ordinace

CHIRLAMEDICO s.r.o.

Uničov


Chirurgická ordinace

Chirurgická ordinace

Chirurgická ordinace Chirurgie je lékařský obor léčící nemoci a operativním způsobem úrazy za pomoci instrumentálního ošetření. Při úrazu dochází k mechanickému poškození tkání a orgánů. Zpravidla k nim dochází následkem pádu, nárazem nebo úderem předmětu. Poranění, které vznikne, může být zavřené nebo otevřené. Mezi zavřená zranění patří pohmoždění, podvrtnutí, vykloubení nebo zlomenina-fraktura, kdy se kost zlomí na několik úlomků. K chemickým úrazům dochází zejména při neopatrné manipulaci s kyselinami a louhy. Mezi častými úrazy jsou tzv. domácí úrazy, ke kterým dochází při domácích či rekreačních činnostech. Bývají to nejčastěji pády nebo úrazy při zahradničení. U sportovních úrazů se většinou jedná o poranění končetin. Jsou ale i úrazy, které vzniknou při násilné trestné činnosti při rvačkách, při použití bodné nebo střelné zbraně. Před ošetřením v ordinaci stráví pacient určitou dobu v čekárně. Tento prostor má svým způsobem vliv na pacienta, může ho uklidnit, ale i rozrušit. Délka čekací doby na ošetření nebo na chirurgický zákrok se nedá nikdy přesně naplánovat. Na ošetření čekají nejen pacienti mobilní, ale také nemohoucí na pojízdných vozících nebo na lůžkách, kteří přijíždějí na chirurgický převaz. Ani náhlé příjezdy vozů RZP nejsou na chirurgii žádnou vyjímkou. Pro některé čekající pacienty je setkání s bolestí nebo závažným úrazem u druhého velice stresující. Část pacientů po ošetření čeká na odvoz sanitním vozem a právě tato doba je často zdrojem jejich nespokojenosti. Při vstupu do ordinace sestra ukáže pacientovi, kam se má posadit. Kromě lékaře a sestry by neměla být v ordinaci přítomna jiná osoba, jestliže si to pacient sám nepřeje. Lékař seznámí pacienta se zákrokem, který bude provádět, vysvětlí mu, co pacient bude pociťovat a jak dlouhou dobu vyšetření nebo zákrok bude trvat. Před každým chirurgickým zákrokem dá lékař podepsat nemocnému informovaný souhlas. Je to opatření, které zdravotníci používají, aby byli chráněni a pacient spokojen, že se s ním neděje nic proti jeho vůli. Je ideální, pokud sestra a lékař během výkonu s pacientem komunikují, vytvoří se tak odlehčená atmosféra a pacient lépe spolupracuje. Na druhé straně je ale důležité vycítit, pokud pacient o komunikaci nestojí, je potřeba tento fakt respektovat a do hovoru hoj nenutit. Před chirurgickým zákrokem je pacient informován, jak jednotlivé úkony na sebe budou navazovat, že operační pole bude zakryté rouškou, které se pacient nesmí během výkonu dotýkat. Tato situace bývá pro mnohé pacienty náročná, zvláště při ošetření hlavy nebo obličeje, neboť po dobu zákroku pacient ztrácí vizuální kontakt s okolím. Navzdory pokrokům v moderní medicíně úrazy stále příliš často zanechávají trvalé následky ve formě omezení hybnosti některé končetiny, či ochrnutí, kdy dojde k poranění páteře. Prevence před těmito úrazy je obtížná a spočívá v dodržování doporučených zásad pro tu či onu aktivitu, zejména sportovní. U sportovních aktivit je důležité a nutné zahřátí organismu před aktivitou, neboť se tak významně sníží možnost poranění svalů a vazů.