TOP lékaři

Vyberte si z aktuální nabídky specializovaných lékařských pracovišť a svěřte své zdraví do rukou opravdových odborníků.

SEO SITE COM

Praha


Oční ordinace

Další lékaři


×

Omlouváme se, ale nebyla nalezena žádná Vámi hledaná data.

Můžete to vyzkoušet ještě jednou a nebo pokračujte ve vyhledávání.
Chcete-li pomoct, kontaktujte nás přes KONTAKTNÍ CENTRUM.
Přejeme příjemné hledání.

Dermatovenerologie

Dermatovenerologie Je lékařský obor, ve kterém jsou spojena dvě odvětví a to dermatologie a venerologie. Tento obor se zabývá studiem a léčbou kožních nemocí a pohlavních chorob, prevencí, diagnostikou a výzkumem nemocí kůže. Jedná se o aplikovaný klinický obor ošetřovatelství, který poskytuje péči nemocným s kožními, pohlavními a sexuálně přenosnými chorobami ve všech věkových kategoriích. Dermatovenerologická oblast se dělí na několik specializovaných oblastí, kterými jsou : dětská dermatovenerologie, dermatovenerologická imunologie a alergologie, dermatovenerologická onkologie, korektivní dermatologie a dermatologická chirurgie, kožní choroby z povolání, venerologie a andrologie. Odborný lékař spolu se sestrou musí zvládnou pacientovi vysvětlit postup ošetřovatelské péče, naučit ho jak pečovat a chránit svou pokožku, neboť ta chrání organismus před vniknutím cizí látky do těla. Mnoho dermatovenerologických onemocnění je léčeno koupelemi postiženého místa, pacient se musí naučit připravovat koupel a správně ji využívat. Každé onemocnění je pro člověka velká změna, kterou se zdravotničtí pracovníci snaží zmírnit. Musí dokonale využít své komunikační schopnosti, díky kterým obhajují kožní léčbu. V první fázi se vždy jedná o získání důvěry nemocného. Druhá fáze je seznámení pacienta s nemocí, řešení vzniklého problému, seznámení se strategií léčby a ve třetí fázi se provede vyhodnocení úspěšnosti léčby podle předem stanovených postupů. Nezbytnou účast tohoto procesu má sestra, která pomáhá nemocnému s usnadněním problémů. Nejdůležitějším faktorem v každé ošetřovatelské péči je bezesporu lidskost a přirozený zájem pomoci člověku v tísni. Prevence pohlavních chorob. Důležitou roli hraje prevence, která je založena na osvětě v rizikových skupinách populace a na informování o bezpečném sexu. Pojem bezpečný sex byl zaveden v 80. letech jako reakce na šíření nemoci AIDS. Praktikování bezpečného sexu napomáhá ochraně před chorobami přenosné sexuálním stykem, nejen proti AIDS. Stejně tak je důležitá účinná léčba pacientů. Léčba pohlavních chorob a kontroly po léčbě jsou zákonem povinné! V případě jakýchkoliv pochybností je povinností každého občana se dostavit na dermatovenerologickou ambulanci k vyšetření. Veškeré osobní údaje v rámci vyšetřování či léčení podléhají maximálnímu zachování lékařského tajemství. Léčba v lehčích případech se provádí analgetiky ( proti bolesti) a lokálně antiseptiky. V těžších případech se pacientům zavádí infuse spolu s lokální léčbou antiseptiky.