TOP lékaři

Vyberte si z aktuální nabídky specializovaných lékařských pracovišť a svěřte své zdraví do rukou opravdových odborníků.

SEO SITE COM

Praha


Oční ordinace

Další lékaři


Diabetologická ordinace

Diabetologická ordinace Do diabetologické ordinace docházejí pacienti s onemocněním diabetes. Jedná se o chronické onemocnění a doposud není vyléčitelné. Ve svých důsledcích způsobuje závažné komplikace, které zhoršují kvalitu života těchto nemocných osob a značně se podílejí i na jejich úmrtnosti. Cílem léčby diabetu je zabránit vzniku či zpomalit vývoj těchto komplikací. Pacienti s chorobou diabetu jsou soustřeďovány do diabetologických ordinací, které zajišťují farmakologickou léčbu a léčebný režim, které musí tyto nemocné osoby dodržovat. Typická pro toto onemocnění je hyperglikémie, což je definováno jako zvýšení cukru nad normu. U diabetiků se často projevuje zvýšená hladina jak na lačno, tak po jídle. Tyto osoby jsou celoživotně závislé na podávání inzulinu. Mezi hlavní příznaky tohoto onemocnění patří žízeň a únava. K určení diabetu vedou někdy i příznaky, které zdánlivě nesouvisí s cukrovkou. Jsou to kožní zánětlivá onemocnění, infekce močových cest, poruchy zraku apod. Diagnostika diabetu je v současné době založena na vyšetření koncentrace glukózy v žilní plazmě. Ke stanovení diagnózy diabetu nelze použít hodnoty, které jsou zjištěny při měření glukometrem nebo jinými alternativními metodami. Glukometr je přístroj, který mají pacienti na základě doporučení diabetologa k dispozici v domácím prostředí. Hladinu glukózy v krvi lze stanovit z kapky krve odebrané z posledního článku prstu. Při podezření na diabetes je nutné potvrdit diagnózu postupem podle standardu ČDS. Pro jednoznačné stanovení diagnózy jsou používány laboratorní metody, při kterých se zkoumá hladina glukózy v krvi, respektive v plazmě. Na počátku léčby diabetu jsou stanovena režimová opatření ( úprava životosprávy za účelem snížení hmotnosti, zvýšení fyzické aktivity a zákaz kouření). Spolu s režimovými opatření je prováděna farmakologická léčba, která je zahájena ihned po stanovení diagnózy. Pacientům jsou podávány antidiabetika, což jsou látky s hypoglykemizujícím účinkem a pro jejich nasazení musí být zachována vlastní sekrece inzulinu. Kromě vlastní léčby diabetu se provádí rovněž intenzivní léčba přidružených nemocí. Cílem je, dosáhnout optimálních hodnot glykémie a snížení rizik tohoto onemocnění. Diabetes je označován za civilizační nemoc, je to onemocnění celospolečenské a souvisí s životním stylem lidí.