TOP lékaři

Vyberte si z aktuální nabídky specializovaných lékařských pracovišť a svěřte své zdraví do rukou opravdových odborníků.

SEO SITE COM

Praha


Oční ordinace

Další lékaři


MUDR. MGR. SYLVIE ŠPITÁLNÍKOVÁ, PH.D.

Hlinsko


Praktický lékař pro dospělé

MUDr. Petr Michal

Chroustovice


Praktický lékař pro dospělé

Diabetologická ordinace

Diabetologická ordinace Do diabetologické ordinace docházejí pacienti s onemocněním diabetes. Jedná se o chronické onemocnění a doposud není vyléčitelné. Ve svých důsledcích způsobuje závažné komplikace, které zhoršují kvalitu života těchto nemocných osob a značně se podílejí i na jejich úmrtnosti. Cílem léčby diabetu je zabránit vzniku či zpomalit vývoj těchto komplikací. Pacienti s chorobou diabetu jsou soustřeďovány do diabetologických ordinací, které zajišťují farmakologickou léčbu a léčebný režim, které musí tyto nemocné osoby dodržovat. Typická pro toto onemocnění je hyperglikémie, což je definováno jako zvýšení cukru nad normu. U diabetiků se často projevuje zvýšená hladina jak na lačno, tak po jídle. Tyto osoby jsou celoživotně závislé na podávání inzulinu. Mezi hlavní příznaky tohoto onemocnění patří žízeň a únava. K určení diabetu vedou někdy i příznaky, které zdánlivě nesouvisí s cukrovkou. Jsou to kožní zánětlivá onemocnění, infekce močových cest, poruchy zraku apod. Diagnostika diabetu je v současné době založena na vyšetření koncentrace glukózy v žilní plazmě. Ke stanovení diagnózy diabetu nelze použít hodnoty, které jsou zjištěny při měření glukometrem nebo jinými alternativními metodami. Glukometr je přístroj, který mají pacienti na základě doporučení diabetologa k dispozici v domácím prostředí. Hladinu glukózy v krvi lze stanovit z kapky krve odebrané z posledního článku prstu. Při podezření na diabetes je nutné potvrdit diagnózu postupem podle standardu ČDS. Pro jednoznačné stanovení diagnózy jsou používány laboratorní metody, při kterých se zkoumá hladina glukózy v krvi, respektive v plazmě. Na počátku léčby diabetu jsou stanovena režimová opatření ( úprava životosprávy za účelem snížení hmotnosti, zvýšení fyzické aktivity a zákaz kouření). Spolu s režimovými opatření je prováděna farmakologická léčba, která je zahájena ihned po stanovení diagnózy. Pacientům jsou podávány antidiabetika, což jsou látky s hypoglykemizujícím účinkem a pro jejich nasazení musí být zachována vlastní sekrece inzulinu. Kromě vlastní léčby diabetu se provádí rovněž intenzivní léčba přidružených nemocí. Cílem je, dosáhnout optimálních hodnot glykémie a snížení rizik tohoto onemocnění. Diabetes je označován za civilizační nemoc, je to onemocnění celospolečenské a souvisí s životním stylem lidí.