TOP lékaři

Vyberte si z aktuální nabídky specializovaných lékařských pracovišť a svěřte své zdraví do rukou opravdových odborníků.

SEO SITE COM

Praha


Oční ordinace

Další lékaři


Foniatrie

Foniatrie Je lékařský nástavbový obor ORL(ušní, nosní, krční). Tento specializovaný vědní obor se zabývá lidským hlasem a jeho poruchami. Foniatrie i ORL jsou sice obory příbuzné, oba se zabývají stejnými částmi lidského těla, které tvoří základ dorozumívacího procesu, ale přesto mezi nimi existuje určitý rozdíl. ORL posuzuje orgány z hlediska patologických změn, foniatrie posuzuje orgány z hlediska jejich poškozené funkce. Lidský hlas a jeho vývoj je do jisté míry ovlivňován věkem. Hlas v každém věku má individuální charakter. Lidský hlas se rozděluje do těchto kategorií : podle fyziologického vývoje člověka (dětský a dospělý hlas) a podle pohlaví na ženský a mužský hlas. Dětský hlas, tím je myšlen jeho rozsah, se neustále rozšiřuje a zvětšuje, nesmí se přetěžovat, zejména při zpěvu volit takové skladby, které jsou úměrné věku. Hlas v dospělosti se u mužů a žen odlišuje. Rozdíly mezi hlasem muže a ženy jsou podmíněny organickými a funkčními vlastnostmi (velikostí a polohou hrtanu, rozměrem a frekvencí hlasivek, hmotou a prokrvením hlasivek). Období stárnutí se vyznačuje poklesem fyzické a psychické zdatnosti a tyto změny se rovněž dotýkají lidského hlasu, neboť v pokročilém věku dochází k ochabnutí hrtanového svalstva, ke snížení pružnosti vazivové tkáně, snižuje se vibrační aktivita a objevuje se tzv. stařecké chvění hlasu. V období stáří vzniká vyšší riziko výskytu hlasových poruch a to zejména u hlasových profesionálů. Proto je vždy velmi důležité dodržovat zásady, jimiž lze předejít vážným hlasovým komplikacím a tím je dechový rytmus. Dýchání má být koordinováno s celkovým tempem řeči. Hlas musí znít přirozeně, výslovnost hlásek musí být přesná. Poruchy hlasu. Vznikají na základě přechodných nebo trvalých změn dýchacích orgánů. Porucha hlasu je individuální změna ve struktuře hlasu, v jeho tvoření a používání. Poruchy hlasu bývají příčinou horší srozumitelnosti až nesrozumitelnosti řeči a jsou považovány za druh narušené komunikační schopnosti. Z pohledu narušené komunikační schopnosti se mohou tyto poruchy vyskytovat buď samostatně, nebo v kombinaci např. s psychickým onemocněním. Léčba probíhá rehabilitací hlasu a sluchu. Nejužší spolupráce je zaměřována na audiologii, ale i na ostatní lékařské obory jako je plastická chirurgie, foniatrie, psychiatrie, onkologie a další. Tento lékařský obor kooperuje i s akustikou, jež se zabývá mechanickým vlněním vzduchu v určitém prostoru. Latinské přísloví praví, že zdraví hlas předpokládá zdraví celého těla. Proto je důležité dodržovat obecné zásady týkající se zdravého životního stylu a těmi každopádně jsou : dostatek spánku, pestrá strava a pitný režim, rekreační sportovní aktivity, otužování, nekuřáctví a alkohol v omezeném množství.