TOP lékaři

Vyberte si z aktuální nabídky specializovaných lékařských pracovišť a svěřte své zdraví do rukou opravdových odborníků.

SEO SITE COM

Praha


Oční ordinace

Další lékaři


Fyzioterapie

Fyzioterapie Zabývá se diagnostikou, léčbou a prevencí poruch pohybového aparátu. Velice důležité je propojení tohoto oboru s ostatními medicínskými oblastmi. Fyzioterapie využívá všech nejnovějších postupů na základě vědeckých poznatků spolu s přírodními zdroji energie. Vždy je volen postup léčby s ohledem na potřeby pacienta postiženého na zdraví a vychází zejména ze znalosti anatomie, biologie a biomechaniky. Fyzioterapeutem se stává ten, kdo získá odbornou způsobilost k výkonu tohoto povolání podle zákona č. 96/2004Sb. a po absolvování vysokoškolského studia a to buď v bakalářském nebo magisterském studiu s možností postgraduálního vzdělávání. Diagnózy doporučované k fyzioterapii. U dětí: centrální koordinační porucha pohybového vývoje, dětská mozková obrna, asymetrické držení trupu, hlavy, skolióza, ortopedické vady hrudníku, různá neurologická onemocnění. U dospělých: cévní mozková příhoda, bolesti hlavy a páteře, bolesti klubů, poúrazové stavy, různá neurologická onemocnění. Fyzioterapie pomáhá i pacientům, u kterých je diagnostikována chronická nemoc, to znamená, že lidé trpí bolestí déle než půl roku. Její příčina nebývá většinou známá a člověk na ni reaguje vyčerpáním, depresí nebo cítí bezmoc. Vyskytuje se porucha spánku, ztráta motivace, poruchy libida, snižuje se chuť k jídlu, projevuje se zvýšená potivost, poruchy prokrvení, svalové křeče, ztuhlost apod. Již zde nastává doba stanovení vhodné a včasné diagnózy a terapie jako prevence. Klinické vyšetření. Jako první je nezbytné provést při vstupním pohovoru anamnézu. Důležité je od nemocného získat informace o jeho osobnosti, o prostředí ve kterém se pohybuje a o tom jak se dotyčný pohybově vyvíjel od dětství až do současné doby, to znamená, jaké má zaměstnání a jaké aktivity provádí ve svém volném čase, ale i to, zda prodělal nějaký úraz a jaký má názor na svůj zdravotní stav. Pohledem na postavu pacienta se zhodnotí jeho celkový stoj. Obvykle se začíná od dolních končetin, sleduje se postavení pánve, bederní páteř, postavení lopatek a ramen, tvar a symetrie hrudníku a držení hlavy vůči trupu. Podle výsledků vyšetření je stanovena léčba. Prevence by měla začínat již od dětství. V dospělém věku se již zvyšuje riziko bolestivých onemocnění. Nejdůležitější zásady prevence: pravidelný, přiměřený a pestrý pohyb nejlépe na zdravém vzduchu v dostateční míře věnovat pozornost psychické relaxaci racionální vyvážené stravování, udržovat si optimální hmotnost, vyvarovat se obezitě rovnováha mezi námahou a odpočinkem, pravidelná dovolená správná postel a pozice při spaní správná poloha při sezení provádět většinu činností se vzpřímenými zády, vyvarovat se déle trvající práci v předklonu správné zvedání břemen, břemena se zvedají s pokrčenými nohami v kolenou používat kvalitní a vhodné oděvy, vyvarovat se prostydnutí používat kvalitní, ortopedicky správnou obuv Fyzioterapie by měla být zakotvena v podvědomí každého člověka, jelikož v mnohých případech by mohla být účinnou cestou, jak zamezit vzniku závažných chorob s celospolečensky depresivním vlivem.