TOP lékaři

Vyberte si z aktuální nabídky specializovaných lékařských pracovišť a svěřte své zdraví do rukou opravdových odborníků.

SEO SITE COM

Praha


Oční ordinace

Další lékaři


FEMMED s.r.o.

Brno


Gynekologie

GYNEVA s.r.o.

Brno


Gynekologie

liligyn s.r.o.

Brno


Gynekologie

Gynekologie

Gynekologie Je lékařským podoborem a spadá pod lékařský obor Gynekologie a porodnictví. Zabývá se prevencí nemocí a léčbou ženských pohlavních orgánů. Dnes již velké množství ordinací je vybaveno ultrazvukem a videokolposkopy, které umožňují ukládání snímků a kolposkopických obrazů do dokumentace pacientky. U děvčat či žen, které poprvé gynekologické vyšetření absolvují, se nejednou vyskytují strach, úzkost, stud, někdy i zahanbení neboť dochází k jistému norušení jejich intimity. Strach běžně může přecházet v úzkost a naopak a tyto nejsou oddělitelné z důvodu, že se vzájemně podmiňují. V gynekologii je užíváno širokého množství vyšetřovacích metod, z nichž některé jsou převzaté z ostatních medicínských oborů, jiné jsou využívány pouze v gynekologii a porodnictví. Gynekologické vyšetřovací metody se řídí stejnými pravidly jako vyšetření v jiných oborech, pouze jejich specifika vyplývají z mimořádného postavení reprodukčního systému v lidském životě. Vztah ženy či dívky k vlastním rozmnožovacím orgánům ovlivňuje výchova, vzdělání, aktuální životní situace a náboženství. Tato vyšetření gynekologická zahrnují jednak metody klinické, které provádí vyšetřující lékař bez použití složitějších přístrojů a zařízení a dále pak speciální metody, prováděné pomocí složitější techniky nebo složitějších laboratorních analýz. Lékař-gynekolog, využívá nejvhodnější vyšetřovací metodu při preventivním vyšetření ke zjištění příčin obtíží, pro stanovení přiměřené léčby. Ne všechny ženy jsou schopny spontánně objasnit své obtíže a pocity, a proto gynekologické vyšetření vyžaduje od zdravotnického personálu velkou trpělivost a takt. Důležitou osobou v ambulanci je sestra, jejíž pracovní náplní je organizace příjmu, určování pořadí pacientek, objednávání na vyšetření, práce s dokumentací, když je nutné, asistuje při gynekologickém vyšetření a ultrazvuku, měří fyziologické funkce, provádí odběry biologického materiálu a orientační vyšetření moči, aplikuje léky a komunikuje s pacientkami. Primární prevencí a důkladnými prohlídkami lze předcházet nádorovým onemocněním. Bohužel ne všechny ženy dostatečně znají preventivní opatření proti těmto onemocněním, protože není dostatek zdrojů odkud by informace čerpaly. Ordinaci gynekolog i sestra nemají vždy tolik času, aby si s pacientkou sedli a o této problematice si popovídali. Tento pohovor vlastně probíhá, až když žena je nemocná a to už pozdě. Dnešní svět je plný reklamy co má žena udělat, aby byla krásná, nabízí ženám krémy proti vráskám, pro zpevnění prsou, různé vitamíny od různých farmaceutických firem, ale o prevenci proti nádorovému onemocnění slyšet není.