TOP lékaři

Vyberte si z aktuální nabídky specializovaných lékařských pracovišť a svěřte své zdraví do rukou opravdových odborníků.

SEO SITE COM

Praha


Oční ordinace

Další lékaři


Gynekologie

Gynekologie Je lékařským podoborem a spadá pod lékařský obor Gynekologie a porodnictví. Zabývá se prevencí nemocí a léčbou ženských pohlavních orgánů. Dnes již velké množství ordinací je vybaveno ultrazvukem a videokolposkopy, které umožňují ukládání snímků a kolposkopických obrazů do dokumentace pacientky. U děvčat či žen, které poprvé gynekologické vyšetření absolvují, se nejednou vyskytují strach, úzkost, stud, někdy i zahanbení neboť dochází k jistému norušení jejich intimity. Strach běžně může přecházet v úzkost a naopak a tyto nejsou oddělitelné z důvodu, že se vzájemně podmiňují. V gynekologii je užíváno širokého množství vyšetřovacích metod, z nichž některé jsou převzaté z ostatních medicínských oborů, jiné jsou využívány pouze v gynekologii a porodnictví. Gynekologické vyšetřovací metody se řídí stejnými pravidly jako vyšetření v jiných oborech, pouze jejich specifika vyplývají z mimořádného postavení reprodukčního systému v lidském životě. Vztah ženy či dívky k vlastním rozmnožovacím orgánům ovlivňuje výchova, vzdělání, aktuální životní situace a náboženství. Tato vyšetření gynekologická zahrnují jednak metody klinické, které provádí vyšetřující lékař bez použití složitějších přístrojů a zařízení a dále pak speciální metody, prováděné pomocí složitější techniky nebo složitějších laboratorních analýz. Lékař-gynekolog, využívá nejvhodnější vyšetřovací metodu při preventivním vyšetření ke zjištění příčin obtíží, pro stanovení přiměřené léčby. Ne všechny ženy jsou schopny spontánně objasnit své obtíže a pocity, a proto gynekologické vyšetření vyžaduje od zdravotnického personálu velkou trpělivost a takt. Důležitou osobou v ambulanci je sestra, jejíž pracovní náplní je organizace příjmu, určování pořadí pacientek, objednávání na vyšetření, práce s dokumentací, když je nutné, asistuje při gynekologickém vyšetření a ultrazvuku, měří fyziologické funkce, provádí odběry biologického materiálu a orientační vyšetření moči, aplikuje léky a komunikuje s pacientkami. Primární prevencí a důkladnými prohlídkami lze předcházet nádorovým onemocněním. Bohužel ne všechny ženy dostatečně znají preventivní opatření proti těmto onemocněním, protože není dostatek zdrojů odkud by informace čerpaly. Ordinaci gynekolog i sestra nemají vždy tolik času, aby si s pacientkou sedli a o této problematice si popovídali. Tento pohovor vlastně probíhá, až když žena je nemocná a to už pozdě. Dnešní svět je plný reklamy co má žena udělat, aby byla krásná, nabízí ženám krémy proti vráskám, pro zpevnění prsou, různé vitamíny od různých farmaceutických firem, ale o prevenci proti nádorovému onemocnění slyšet není.